Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

Projektai

Projektas MOKYKLOS LANGAI

Pasitinkame vasarą 2023!

Mokyklos langų projekto kuratorė mokytoja metodininkė Elena Brazdžiūnienė.

  

Šiai žiemai mokyklos languose – MĖNULIO KALENDORIUS.

Mokyklos langų projekto kuratorė mokytoja metodininkė Elena Brazdžiūnienė.

 

 

Projektas LANGAI

Tęstinis projektas „Mokyklos langai“. Kiekvienais metais, besikeičiant sezonams ir metų laikams, vis naujai puošiasi ir Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos langai. Projekto sumanytoja – mokytoja metodininkė Elena Brazdžiūnienė, kas kartą dekoruodama langus stengiasi, kad vis naujas sumanymas atspindėtų visus ugdymo ir kūrybos procesus, reprezentuotų mokyklą miesto erdvėje.

 

  

Mokyklos languose – MĖNULIO KALENDORIUS.

 

 

 

 

 

Projektas „Dalinkimės!“

2023 m. / Tradicinė mokyklos meninės labdaros akcija „Dalinkimės“ tęsiasi! Vakar mūsų mokyklos 7C klasės mokiniai drauge su mokytojomis Audre ir Asta lankėsi Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Mokiniai susipažino, drauge piešė verbas, mokėsi gestų kalbos, žaidė žaidimus ir, žinoma, dalinosi vaikų pieštomis spalvinimo knygelėmis su palinkėjimais. Buvo taip smagu!

 

2021.10.22 / Mūsų projektas „Dalinkimės“ tęsiasi! Šios 3-4 klasių mokinių pieštos ir vyr. mokytojos Domantės Šarakauskaitės-Ivanauskienės paruoštos spalvinimo ir užduočių knygutės iškeliavo į darželius: „Aušrinė“, „Eglutė“, „Rudnosiukas“, Kauno r. Lapių lopšelį-darželį, Kauno „Suzuki“ mokyklą ir „Kolpingo” pradinę mokyklą. Jau keliauja džiaugsmingi atsiliepimai. Dalinkimės:)

 

 

 

 

 

 

  

 

2019 m. pavasarį mūsų mokyklos 9-11 metų amžiaus auklėtiniai dovanojo Kauno klinikinės ligoninės mažiesiems pacientams savo rankų darbo spalvinimo knygeles. Jose autoriai įrašė ir savo palinkėjimus. Tai – meninio-socialinio projekto „Dalinkimės“ baigiamasis 2018/2019 mokslo metų akordas.
Originalias, meniškas dovanas įteikti ligoninei vyko mokyklos pedagogės: Audrė Šarauskienė, Audronė Pitrinienė, Judita Budriūnaitė, Jovita Glemžaitė-Matuzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Delonaitė-Meškienė. „Vykdome akcija „Dalinkimės“ ir panorome suteikti džiaugsmo ilgai čia gydomiems ligoniukams“, – sakė idėjos iniciatorė mokytoja metodininkė Audrė Šarauskienė.

        

Vasaros projektas „Molinukų kilimas“

Jau penktus metus Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos vykdomas projektas „Molinukų kilimas“ – džiaugsmas mokyklos bendruomenei, kauniečiams ir miesto svečiams. Jauki erdvė mokyklos prieigose jau penktą birželį pasipuošia mokinių darbais iš molio. Darbų įvairovė atspindi mokymosi programų užduotis ir temas.

Projekto tikslas – atkreipti miestiečių dėmesį į mokykloje vykdomus kūrybinius procesus. Darbai sukurti mokslo metų bėgyje, taip pat į akciją įtraukiami ir archyviniai kūriniai iš molio. Projekte dalyvauja visos mokinių amžiaus grupės: nuo besimokančių pradinio ugdymo klasėse iki baigiamųjų klasių mokinių. Darbelius planuojama eksponuoti visos vasaros metu. Patikusius molinukus praeiviai turi galimybę pasiimti, o kilimas bus nuolat papildomas naujais. Projekto sumanytojai ir įgyvendintojai – Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos pedagogai: mokytoja metodininkė Aida Ragauskienė, mokytojas Remigijus Sederevičius, vyr. mokytojas Herbertas Manomaitis, mokytojas Andrius Siderkevičius.

2021 metai

  

2019 metai

 

 

2018 metai

 

 

Tarptautinis tarpdisciplininis edukacinis projektas „World universities to schools“

Nuo 2019 metų pradžios Kaune vyksta tarptautinis tarpdisciplininis edukacinis projektas „World universities to schools“, kurį kuruoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. Projektas tęsiasi jau du semestrus ir yra planuojamas iki 2020 vasaros. Šiame rudens semestre jame dalyvavo apie 130 dalyvių – mokytojų, studentų bei mokinių. Buvo surengta daugiau nei 60 susitikimų – netradicinių pamokų, popiečių, vykusių įvairiose mokymosi įstaigose.

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla taip pat yra viena iš projekto partnerių, pakvietusi į savo pamokas VDU  Erasmus ir nuolatinių studijų tarptautinių programų studentus iš Pietų Korėjos, Azerbaidžano, Serbijos, Kinijos bei Prancūzijos. Projekto veiklose dalyvauja mokyklos administracija ir mokytojai – Margarita Ramonienė, Jurgita Delonaitė-Meškienė, Raimonda Simanaitienė, Remigijus Sederevičius. Erasmus studentai mokykloje pasakojo apie savo šalių kultūrą, papročius, meną. Šios temos buvo interpretuojamos su mokiniais dailės pamokų metu.

2019 metų lapkričio 26 dieną pagal „World universities to schools“ projektą Kauno Jono Laužiko mokykloje vyko konferencija „Menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu / World Art and Culture. Integration of Foreign Languages and Other Subjects“. Konferencijos metu buvo skaitomi mokytojų ir studentų pranešimai, dalinamasi edukacine/kultūrine patirtimi. Konferencijoje plenarinės sesijos metu pristatyti projekto mokyklų-partnerių atrinkti mokinių dailės darbai. Parodoje „Menas ir kultūra pasaulyje“ eksponuoti net 67 kūriniai. Planuojama, kad ši paroda keliaus iš mokyklos į mokyklą ir iki 2020 metų pavasario aplankys visas projekte dalyvaujančias institucijas.

Šiuo metu paroda demonstruojama Kauno A. Martinaičio mokykloje. Ji yra dar labiau pagausėjusi kūrinių, nes turėdami puikias eksponavimo sąlygas parodą papildėme A. Martinaičio dailės mokyklos mokinių darbais, kuriuos mūsų vaikai, įkvėpti Erasmus studentų pasakojimų, kūrė viso semestro eigoje. Čia jie nutapė egzotiškas islamo mečetes, Pietų Korėjos architektūros vaizdinius, folklorines kaukes, nuostabius Serbijos peizažus, Paryžiaus Eifelio bokštą, Kinijos drakonus ir įvairių kitų šalių kultūrinius simbolius. Paveikslus, vadovaujant mokytojoms Raimondai Simanaitienei ir Jurgitai Delonaitei Meškienei, kūrė 4 F, 4G, 5 B, 5 C, 5D klasių mokiniai.

Dailėtyrininkė Raimonda Simanaitienė

 

  

 

Tarptautinis projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose/ International Project for Schools and VDU „World Universities to Schools“ Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje

2019.02-03 / Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla tapo tarptautinio projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose/ International Project for Schools and VDU „World Universities to Schools“ dalyve. Šis projektas jungia įvairias Lietuvos mokyklas, darželius ir VDU Erasmus mainų programoje studijuojančius skirtingų šalių studentus. Jo tikslas – ugdyti toleranciją, pasitikėjimą savimi ir tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti gebėjimą komunikuoti anglų kalba, skleisti žinias apie savo krašto kultūrą ir meną.

Kartu su viena iš projekto vadovių Kristina Grigaite-Bliūmiene vasario pabaigoje – kovo pradžioje Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje lankėsi studentai Tianlan Wu, Zhenzhen Yu iš Kinijos, Sonika Shrestha iš Nepalo, Julia Kleimenova iš Rusijos ir Murad Asgarov iš Azerbaidžano. Dviejų savaičių bėgyje šie studentai praktikavosi direktoriaus pavaduotojos Margaritos Ramonienės ir dr. Raimondos Simanaitienės vedamose dailėtyros pamokose ir vyresnių klasių moksleiviams pristatė savo atstovaujamos šalies istoriją, kultūros ypatumus, meną, tradicijas ir papročius. Mokiniai žingeidžiai klausėsi studentų pasakojimų apie jų kraštų geografinius ypatumus, istorinę raidą, legendas ir žymiausius meninius reiškinius. Mokykloje studentai susipažino su Lietuvos dailės albumais, lavino ne tik anglų kalbos ir kultūrinio bendravimo įgūdžius, bet ir savo kūrybinius gebėjimus, nes kartu su A. Martinaičio dailės mokyklos mokytoju ir VDA KF keramikos ir porceliano katedros doc. Remigijumi Sederevičiumi dalyvavo erdvinės plastikos pamokoje ir lipdė keramikos darbus.

Projekto pabaigoje šių veiklų apibendrinimas bus pateiktas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kuri įvyks Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje.

2019.05.03 d. menotyrininkė dr. Raimonda Simanaitienė dalyvavo tarptautinio projekto „World Universities to Schools“ baigiamojoje konferencijoje „Tolerancija kitoms kultūroms ir tarptautinė komunikacija“ ir skaitė pranešimą „VDU Erasmus studentų daugiataučio kultūros paveldo ir meninių tradicijų sklaida Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje“. Pranešimas parengtas kartu su kolege – Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, einančia direktoriaus pareigas Margarita Ramoniene. Konferencija vyko Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje.

 

Projektas „Dalinkimės!“

2019 m. pavasarį mūsų mokyklos 9-11 metų amžiaus auklėtiniai dovanojo Kauno klinikinės ligoninės mažiesiems pacientams savo rankų darbo spalvinimo knygeles. Jose autoriai įrašė ir savo palinkėjimus. Tai – meninio-socialinio projekto „Dalinkimės“ baigiamasis 2018/2019 mokslo metų akordas.
Originalias, meniškas dovanas įteikti ligoninei vyko mokyklos pedagogės: Audrė Šarauskienė, Audronė Pitrinienė, Judita Budriūnaitė, Jovita Glemžaitė-Matuzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Delonaitė-Meškienė. „Vykdome akcija „Dalinkimės“ ir panorome suteikti džiaugsmo ilgai čia gydomiems ligoniukams“, – sakė idėjos iniciatorė mokytoja metodininkė Audrė Šarauskienė.

Projektas bendradarbiaujant su VDA KF „PABŪK STUDENTU!“

2019. 02.18. Pirmadienis – tapyboje. Šiandien mūsų mokyklos mokiniai – VDA Kauno fakulteto studentai! Tai Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos ir VDA Kauno fakulteto projektas PABŪK STUDENTU. Mokiniai vos tilpo tapybos auditorijoje!

2019.02.19. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos ir VDA Kauno fakulteto projektas PABŪK STUDENTU įpusėjo. Antradienį mūsų mokyklos mokiniai: stiklo, porceliano ir keramikos, bei tekstilės specialybių studentai.

20196.02.20 Trečiadienė Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos ir VDA Kauno fakulteto projektas PABŪK STUDENTU dalyviai ne tik tapo🎨, bet ir gilinasi į komisko kūrino subtilybes taikomosios grafikos katedroje〰️🖊.

Projektas „Mozaikos kelias“

  • Šio projekto tikslas: dailės pažinimo ir kompozicijos pamokose supažindinti mokinius su Kauno keturmetės dailės mokyklos įkūrimo priešistore. Projekto pagrindą sudaro ornamentas, kuris moduliuojasi, persipina su realistiniu, linijiniu ir dekoratyviu tapybiniu, bei grafiniu vaizdavimo būdu. Unikalios kompozicijos gimsta keraminės mozaikos dėlionės procese. Moksleivių komandinis kūrybinis darbas, dėliojant mozaiką, kitame formate ir erdvėje, ugdo mokinių kūrybinės saviraiškos drąsą ir pasitikėjimą savimi.
  • Projekto idėjos autorė – mokytoja metodininkė Jovita Glemžaitė-Matuzienė.
  • Dalyvaujantys mokytojai ir klasės: Tapybos, kompozicijos ir keramikos mokytojai: J. Glemžaitė-Matuzienė, A. Šarauskienė, R. Sederevičius. 4-12kl. mokiniai.

PIRMOJI MOZAIKA

ANTROJI MOZAIKA