Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Paslaugos

Mokyklos teikiamos mokamos paslaugos 2020/21 m.m.

Siūlomos ugdymo programos

Mokykloje yra sukurta ugdymo pakopų sistema, leidžianti pasirinkti ugdymo programas įvairaus amžiaus bei skirtingų poreikių mokiniams. Įgyvendinamos dvi formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos (pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo) bei aštuonios neformalaus ugdymo programos (ankstyvojo, išplėstinio, dailės mėgėjų ugdymo, dailės ir dizaino, keramikos vaikams ir jaunimui, meninės fotografijos, dailės kaip terapijos, Grafikos technikų meno).

Pamokos Šv. Gertrūdos 33, Kaunas:

Ankstyvojo ugdymo grupės skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 7-8 metų mokiniams (iki III klasės). Vaikai žaidybine forma supažindinami su įvairiomis meninės plastinės raiškos galimybėmis. Programos trukmė – 1-2 metai (priklausomai nuo vaikų amžiaus). Besimokantiems pagal ankstyvojo ugdymo programą vaikams skiriamos 4 pamokos per savaitę. Pamokos trukmė – 35 minutės.  Mokestis –16 €/mėn.

 

Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo grupės skirtos 9–11 metų vaikams (nuo III klasės). Mokiniai ugdomi daile, supažindinami su plastinės raiškos (spalvinės, grafinės, erdvinės), dailės pažinimo pradmenimis. Programos trukmė – 3 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriamos 6 savaitinės pamokos, vienos trukmė – 45 minutės. Baigę programą, mokiniai gali gilinti dailės žinias Pagrindinio dailės ugdymo grupėse.  Mokestis: 16 €/mėn. Dėmesio! Pradinio ugdymo grupė, jūsų patogumui, renkama ir Dainavos rajone – V.Krėvės pr. 54!

 

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo programa skirta pradinio dailės ugdymo programas baigusiems, toliau šios srities gebėjimus ugdyti siekiantiems ir kitiems motyvacijos dailės srityje turintiems vaikams (nesimokiusiems pradinio ugdymo programoje). Programa rekomenduojama 12 metų ir vyresniems mokiniams.  Programą sudaro 5 branduolio dalykai (piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, dailėtyra). Programos trukmė – 4 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriama 12 savaitinių pamokų, vienos trukmė – 45 minutės. Programą baigusiems išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimas (k. 9201)Mokestis: 19 €/mėn.

 

Išplėstinio ugdymo grupės skirtos baigusiems pagrindinio ugdymo programą, siekiantiems pagilinti piešimo, tapybos ir kompozicijos žinias bei kryptingai pasiruošti tolesnėms dailės studijoms aukštosiose mokyklose. Programos trukmė – 1 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriamos 9 savaitinės valandos, pamokos trukmė – 45 minutės. Mokestis: 16 €/mėn.

 

Dailės mėgėjų ugdymo grupės skirtos suaugusiems ir bestudijuojančiam jaunimui. Mokiniams siūlomos piešimo ir tapybos (tapybinės kompozicijos)  programos, atsižvelgiant į konkrečius poreikius dailės srityje. Programos trukmė – 2 metai. Besimokantiems pagal šią programą skiriamos 4 pamokos per savaitę, pamokos trukmė – 45 minutės. Mokestis: 20 €/mėn.

 

Užsiėmimai V.Krėvės pr. 54, Kaunas / 2 kartai per savaitę:

Dailės ir dizaino studija skirta besidomintiems daile vaikams bei jaunimui susipažinti su dailės ir dizaino pradmenimis. Mokoma plastinės raiškos (grafinės, spalvinės, erdvinės), apimančios visą dailės išraiškos priemonių įvairovę, suteikiami meno pažinimo, dizaino pradmenys. Priimami įvairaus amžiaus vaikai. Programa gali trukti 1- 4 metus. Skiriamos 4-5 valandos per savaitę, atsižvelgiant į mokinių amžių. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Keramikos studija vaikams ir jaunimui. Programa skirta 6–19 m. vaikams ir jaunimui, besidomintiems keramikos menu, jos gamybos ciklu, technikomis, medžiagomis, jos dirbiniais. Užsiėmimų metu ugdytiniai susipažins su keramikos technologijomis ir technikomis, supras keraminių masių įvairovę ir kaip teisingai jas pasirinkti savo kūrybiniam projektui, apie džiovinimą ir degimą, glazūrų rūšis, glazūravimo technikas, praktiškai išbandys keraminių paviršių dekoravimo įvairovę, įvaldys buitinės, dekoratyvinės ir archtektūrinės keramikos rūšis. Programa trunka 1-4 metus, skiriamos 4-5 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Dailė kaip terapija skirta 11-18 metų vaikams ir jaunimui mokytis pažinti save ir ugdyti stipriąsias savo savybes per dailės raišką. Mokiniai susipažindami su naujomis dailės raiškos priemonėmis ir technikomis, mokomi ir skatinami kurti pasitelkiant emocijas, keltiant savivertę. Programos trukmė –  1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Meninės fotografijos studija skirta supažindinti jaunimą su fotografavimo technika ir meninės fotografijos kūrybos paslaptimis. Mokoma kompozicijos ir apšvietimo pagrindų, supažindinama su žanrine ir menine fotografija. Fotografuojama skaitmeniniais fotografuojančiais įrenginiais ir juostiniais fotoaparatais, naudojant įvairius įrenginius: filtrus, stovus ir kt. Programa gali trukti 1- 4 metus. Skiriamos 4 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Grafikos technikų meno studija NAUJIENA! Programa skirta 9–18 m. vaikams ir jaunimui, besidomintiems vaizduojamąja daile ir dailės technikomis. Užsiėmimų metu vaikai, būdami saugioje aplinkoje, naudodami saugias, netoksiškas priemones, susipažins su iškiliosios spaudos, giliaspaudės, plokščiaspaudės ir mišrios grafikos technikomis. Vaikams bus ugdomi praktiniai gebėjimai: mokės naudotis grafikos studijos įranga, įrankiais ir technika (grafikos presu, volu, metalo plokštelėmis, įvairiais raižymo įrankiais, spaustuviniais dažais ir kt.), bei planuoti parodą ir paruošti darbus eksponavimui (atsirinkti geriausius darbus, paspartuoti, rėminti ir kt.). Gilinantis ir išmėginant įvairias grafikos technikas mokiniai turės galimybę reikšti savo kūrybiškumą ne tik eksperimentuojant, bet ir išmokstant taisyklingai bei kokybiškai atlikti kūrybinius darbus pasirinktomis priemonėmis ir technikomis. Programa gali trukti 1- 4 metus. Skiriamos 4 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Gatvės meno studija. Programa skirta 13–19 m. paaugliams ir jaunimui, besidomintiems įvairiomis gatvės meno formomis. Bus mokoma plastinės raiškos (grafinės, spalvinės), apimančios įvairias dailės išraiškos priemones. Užsiėmimų metu išbandysime skirtingas technikas: mozaiką, trafaretus, piešimą purškiamais dažais, voleliais ir teptukais. Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su gatvės meno istorija, analizuos, kaip gatvės meno kūriniai veikia viešosiose erdvėse, kaip jie susiję su aplinka, kokias žinutes gali nešti. Tokiu būdu mokiniai ne tik lavins meninius įgūdžius, bet ir ugdys pilietiškumą, bei atsakomybę už savo miesto veidą. Kurdami jie galės eksperimentuoti, ieškoti savo individualios išraiškos. Bus organizuojamos išvykos prie esamų gatvės meno objektų ir į muziejus. Į savo užsiėmimus kviesime gatvės menininkus artimesnei pažinčiai.