Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Paslaugos

Mokyklos teikiamos mokamos paslaugos 2019/20 m.m.

Siūlomos ugdymo programos

Mokykloje yra sukurta ugdymo pakopų sistema, leidžianti pasirinkti ugdymo programas įvairaus amžiaus bei skirtingų poreikių mokiniams. Įgyvendinamos dvi formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos (pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo) bei penkios neformalaus ugdymo programos (ankstyvojo, išplėstinio, dailės mėgėjų ugdymo, dailės ir dizaino studija, Lietuvos tautų tradicinių amatų studija).

Pamokos Šv. Gertrūdos 33, Kaunas:

Ankstyvojo ugdymo grupės skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 7-8 metų mokiniams (iki III klasės). Vaikai žaidybine forma supažindinami su įvairiomis meninės plastinės raiškos galimybėmis. Programos trukmė – 1-2 metai (priklausomai nuo vaikų amžiaus). Besimokantiems pagal ankstyvojo ugdymo programą vaikams skiriamos 4 pamokos per savaitę. Pamokos trukmė – 35 minutės.  Mokestis –16 €/mėn.

 

Formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo grupės skirtos 9–11 metų vaikams (nuo III klasės). Mokiniai ugdomi daile, supažindinami su plastinės raiškos (spalvinės, grafinės, erdvinės), dailės pažinimo pradmenimis. Programos trukmė – 3 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriamos 6 savaitinės pamokos, vienos trukmė – 45 minutės. Baigę programą, mokiniai gali gilinti dailės žinias Pagrindinio dailės ugdymo grupėse.  Mokestis: 16 €/mėn.

 

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio dailės ugdymo programa skirta pradinio dailės ugdymo programas baigusiems, toliau šios srities gebėjimus ugdyti siekiantiems ir kitiems motyvacijos dailės srityje turintiems vaikams. Programa rekomenduojama 12 metų ir vyresniems mokiniams.  Programą sudaro 5 branduolio dalykai (piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, dailėtyra). Programos trukmė – 4 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriama 12 savaitinių pamokų, vienos trukmė – 45 minutės. Programą baigusiems išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimas (k. 9201)Mokestis: 19 €/mėn.

 

Išplėstinio ugdymo grupės skirtos baigusiems pagrindinio ugdymo programą, siekiantiems pagilinti piešimo, tapybos ir kompozicijos žinias bei kryptingai pasiruošti tolesnėms dailės studijoms aukštosiose mokyklose. Programos trukmė – 1 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriamos 9 savaitinės valandos, pamokos trukmė – 45 minutės. Mokestis: 16 €/mėn.

 

Dailės mėgėjų ugdymo grupės skirtos suaugusiems ir bestudijuojančiam jaunimui. Mokiniams siūlomos piešimo ir tapybos (tapybinės kompozicijos)  programos, atsižvelgiant į konkrečius poreikius dailės srityje. Programos trukmė – 2 metai. Besimokantiems pagal šią programą skiriamos 4 pamokos per savaitę, pamokos trukmė – 45 minutės. Mokestis: 20 €/mėn.

 

Užsiėmimai V.Krėvės pr. 54, Kaunas:

Dailės ir dizaino studija skirta besidomintiems daile vaikams bei jaunimui susipažinti su dailės ir dizaino pradmenimis. Mokoma plastinės raiškos (grafinės, spalvinės, erdvinės), apimančios visą dailės išraiškos priemonių įvairovę, suteikiami meno pažinimo, dizaino pradmenys. Priimami įvairaus amžiaus vaikai. Programa gali trukti 1- 4 metus. Skiriamos 4-5 valandos per savaitę, atsižvelgiant į mokinių amžių. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Lietuvos tautų tradicinių amatų studija skirta integruotis čia gyvenančių skirtingų tautybių vaikams į Lietuvos kultūrą per skirtingų kraštų dailės, tradicinių amatų pažinimą. Vaikai per dailės raiškos užsiėmimus supažindinami su tautiniu kostiumu, tradiciniais liaudies amatais, keramika, tekstile, audimu, siuvinėjimu, papuošalų kūrimu. Priimami įvairaus amžiaus vaikai. Programa trunka 1-4 metus, skiriamos 4-5 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Gatvės meno studija skirta 13-19 m. paaugliams ir jaunimui, besidomintiems įvairiomis gatvės meno formomis (pageidautina, jau susipažinusiems su vaizduojamojo meno pradmenimis). Mokoma plastinės raiškos (grafinės, spalvinės), supažindinama su gatvės meno istorija, analizuojama, kaip gatvės meno kūriniai veikia viešosiose erdvėse. Užsiėmimų metu mokiniai išbando skirtingas technikas: mozaiką, trafaretus, piešimą purškiamais dažais, voleliais ir teptukais. Programa trunka 1- 4 metus. Skiriamos 4 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Dailė kaip terapija skirta 11-18 metų vaikams ir jaunimui mokytis pažinti save ir ugdyti stipriąsias savo savybes per dailės raišką. Mokiniai susipažindami su naujomis dailės raiškos priemonėmis ir technikomis, mokomi ir skatinami kurti pasitelkiant emocijas, keltiant savivertę. Programos trukmė –  1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.

Meninės fotografijos studija skirta supažindinti jaunimą su fotografavimo technika ir meninės fotografijos kūrybos paslaptimis. Mokoma kompozicijos ir apšvietimo pagrindų, supažindinama su žanrine ir menine fotografija. Fotografuojama skaitmeniniais fotografuojančiais įrenginiais ir juostiniais fotoaparatais, naudojant įvairius įrenginius: filtrus, stovus ir kt. Programa gali trukti 1- 4 metus. Skiriamos 4 valandos per savaitę. Programa finansuojama NVŠ krepšelio lėšomis ir yra padengiama pilnai. Neskiriant NVŠ krepšelio – kaina 7 €/mėn.