Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2019 09 25

 Mokyklos siūlomos programos.

Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

• tėvų ar globėjų adresas, telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelė) kopija, 1 fotonuotrauka.

➡ Priėmimo prašymai į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą (Šv.Gertrūdos 33, Kaunas) siunčiami el.paštu info@kamdaile.lt (mokslo metų eigoje, jei klasėje nėra vietos – patenkate į laukiančiųjų sąrašus).

➡ Prašymai, norinčių mokytis V. Krėvės pr. 54 studijose priimami el.paštu: kreves54@kamdaile.lt arba mokykloje (V.Krėvės pr. 54) nuo 13 iki 18 val. Telefonas pasiteirauti: 8 (37) 313 039

_________________________________________________________________________

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.