Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2021 07 01

Stojančiųjų dėmesiui!

Pirmasis priėmimo etapas 2021-2022 mokslo metams baigėsi (jis vyko nuo gegužės 1 d. iki birželio 15 d.) Rezultatai pranešami el. paštu. Vyksta papildomas priėmimas į laisvas vietas. Informacija teikiama telefonu: 8 37 203534.

Stojantys į ankstyvojo ugdymo programą privalo pateikti tik reikiamus dokumentus, o stojantieji į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (nuo 3 iki 12 klasės) – su dokumentais turi atsiųsti ir kūrybinį darbą tema „Tenai aukštybėse tikrai gyvena paukštis“. Darbas atliekamas pasirinkta technika. Siunčiamas paveiklėlis neturi būti didesnis nei 3 MB, failas turi būti pavadintas autoriaus vardu ir pavarde. Darbo vertinimo kriterijai: 1. Atsakymas į temą arba savitas temos suvokimas, atskleidimas; 2. Piešinio komponavimas: detalių ir visumos dermė; 3. Spalvinių, grafinių priemonių pasirinkimas.

➡ Priėmimo prašymai į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą siunčiami el.paštu: priemimas@kamdaile.lt (pateikiant dokumentus papildomo priėmimo metu rugpjūčio mėnesį, jei klasėje nėra vietos – patenkate į laukiančiųjų sąrašus).

• Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el.paštas;

• tėvų ar globėjų telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelė kopija, 1 fotonuotrauka.

• Suaugusieji į mokyklą priimami pagal savo pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas.

_________________________________________________________________________

➡  Mokyklos siūlomos programos.

_________________________________________________________________________

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.