Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2019 08 22

 Mokyklos siūlomos programos.

Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

• tėvų ar globėjų adresas, telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelė) kopija, 1 fotonuotrauka.

Prašymai, norinčių mokytis V. Krėvės pr. 54 studijose priimami el.paštu: kreves54@kamdaile.lt arba mokykloje (V.Krėvės pr. 54nuo gegužės 20 d. iki birželio 28 d. ir (papildomas dokumentų priėmimas) nuo rugpjūčio 12 iki rugsėjo 15 dienos. 13-17 val. Telefonas pasiteirauti: 8 (37) 313 039

Priėmimas į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą (Šv.Gertrūdos 33, Kaunas) baigtas. Sutartys pasirašomos paskutinę rugpjūčio savaitę. Prašymus mokytis  galite siųsti el.paštu info@kamdaile.lt į laukiančiųjų sąrašus.

Prašymų formos ir sutartys atsispausdinti:

Vaikų priėmimo į mokyklą prašymo forma

Vaikų priėmimo į mokyklą sutartis (ruošiama)

Priėmimo į suaugusiųjų dailės mėgėjų programą prašymo forma

Suaugusiųjų priėmimo į mokyklą sutartis (ruošiama)

Prašymas dėl sutarties nutraukimo

Prašymas dėl sutarties nutraukimo (dailės mėgėjų programa (suaugusiųjų))

_________________________________________________________________________

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI