Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: +370 37 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS
Kauno miesto savivaldybė
PARTNERIAI

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2024 04 26

Stojančiųjų dėmesiui!

 

– – –

➡ Priėmimo prašymai į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą siunčiami el.paštu: priemimas@kamdaile.lt (pateikiant dokumentus papildomo priėmimo metu rugpjūčio mėnesį, jei klasėje nėra vietos – patenkate į laukiančiųjų sąrašus).

• Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus Prašymus mokyklos direktorei.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el.paštas;

• tėvų ar globėjų telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelė kopija, 1 fotonuotrauka.

• Suaugusieji į mokyklą priimami pagal savo pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas.

_________________________________________________________________________

➡  Mokyklos siūlomos programos.

_________________________________________________________________________

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Numatomi pakeitimai.

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.