Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2023 04 25

Stojančiųjų dėmesiui!

Priėmimo 2023-2024 mokslo metams tvarka:

  1. Priėmimas į ugdymo programas organizuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-353 „Dėl ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. Mokiniai, stojantys į NU programas (Ankstyvasis ugdymas, Išplėstinis ugdymas, Dailės mėgėjų programa, Dailės studijos) mokyklai pristato tik reikalingus dokumentus. Meninių gebėjimų patikra neorganizuojama.
  3. Priėmimo į FŠPU programas metu organizuojama meninių gebėjimų patikra.
  4. Stojantiems į FŠPU Pradinio dailės ugdymo programą (3-5 kl.) meninių gebėjimų patikra vykdoma stojančiąjam savarankiškai atliekant kūrybinę užduotį tema „Už miesto kvepia pasakom“. Atlikto kūrybinio darbo nuotrauka pateikiama el. paštu kartu su stojimui reikalingais dokumentais.
  5. Stojantiems į FŠPU Pagrindinio ugdymo programą (6-9 kl.) meninių gebėjimų patikra vykdoma mokyklos patalpose (Šv. Gertrūdos 33, Kaunas) 2023 m. birželio 14 d.–15 d.
  6. Meninių gebėjimų patikrų temas pateikia mokyklos Meninės ir metodinės veiklos taryba.
  7. Vertinimo komisijos protokolo pagrindu ir direktoriaus įsakymu stojantieji priimami į mokyklą.

➡ Priėmimo prašymai į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą siunčiami el.paštu: priemimas@kamdaile.lt (pateikiant dokumentus papildomo priėmimo metu rugpjūčio mėnesį, jei klasėje nėra vietos – patenkate į laukiančiųjų sąrašus).

• Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el.paštas;

• tėvų ar globėjų telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelė kopija, 1 fotonuotrauka.

• Suaugusieji į mokyklą priimami pagal savo pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas.

_________________________________________________________________________

➡  Mokyklos siūlomos programos.

_________________________________________________________________________

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Numatomi pakeitimai.

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.

AKTUALU
AKTUALU
DRAUGAUKIME