Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2020 06 03

Stojančiųjų dėmesiui! Meninių gebėjimų patikrinimas, dėl karantino, mokyklos patalpose nevyks, tad skelbiama tema savarankiškam kūrybiniam darbui pasirinktomis priemonėmis. Tema – ZOOLOGIJOS SODAS. Nupiešto piešinio ar kūrybinio darbo šia tema nuotrauką kartu su prašymu bei reikalingais dokumentais siųskite el. paštu: priemimas@kamdaile.lt

Darbus siųsti turi tik stojantieji į pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo klases (3-12 klasės). Stojantieji į kitas programas siunčia tik dokumentus.

Pirmasis priėmimo etapas nuo gegužės 11 d. iki birželio 30 d. Papildomas priėmimas — rugpjūčio mėnesį. Priimtų mokinių tėveliai priėmimo į mokyklą patvirtinimą gaus el.paštu birželio 15-30 dienomis, galutinis mokinių sąrašas – rugpjūčio 26-28 dienomis.

 Mokyklos siūlomos programos.

➡ ➡ ➡

➡ Priėmimo prašymai į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą siunčiami el.paštu: priemimas@kamdaile.lt (pateikiant dokumentus papildomo priėmimo metu rugpjūčio mėnesį, jei klasėje nėra vietos – patenkate į laukiančiųjų sąrašus).

Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

• tėvų ar globėjų adresas, telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelė) kopija, 1 fotonuotrauka.

_________________________________________________________________________

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.