Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2022 04 26

Stojančiųjų dėmesiui!

Priėmimo 2022-2023 mokslo metams tvarka:

• Stojantys į ankstyvojo, išplėstinio, dailės mėgėjų ugdymo programas bei dailės studijas – privalo pateikti tik reikiamus dokumentus.

• Stojantieji į FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (nuo 3 iki 12 klasės) – su dokumentais turi atsiųsti ir kūrybinį darbą tema „Varna artistė“.

  • Priemonės ir formatas kūrybiniam darbui – laisvai pasirenkami.
  • Kūrybinio darbo kokybiška nuotrauka JPG formatu, ne didesnė nei 3MB pristatoma tik el.paštu: priemimas@kamdaile.lt kartu su dokumentais (popieriniai piešiniai nepriimami). Failas turi būti pavadintas autoriaus vardu ir pavarde.
  • Darbo vertinimo kriterijai: 1. Atsakymas į temą arba savitas temos suvokimas, atskleidimas; 2. Piešinio komponavimas: detalių ir visumos dermė; 3. Spalvinių, grafinių priemonių pasirinkimas.

➡ Priėmimo prašymai į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą siunčiami el.paštu: priemimas@kamdaile.lt (pateikiant dokumentus papildomo priėmimo metu rugpjūčio mėnesį, jei klasėje nėra vietos – patenkate į laukiančiųjų sąrašus).

• Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Prašyme nurodoma:

• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, el.paštas;

• tėvų ar globėjų telefonai, el.paštai.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelė kopija, 1 fotonuotrauka.

• Suaugusieji į mokyklą priimami pagal savo pateiktus prašymus mokyklos direktorei.

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas.

_________________________________________________________________________

➡  Mokyklos siūlomos programos.

_________________________________________________________________________

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Numatomi pakeitimai.

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.

AKTUALU
AKTUALU
DRAUGAUKIME