Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Priėmimo į mokyklą tvarka

Atnaujinta 2018 06 14

Mokyklos siūlomos programos.

Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

• vaiko ar mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

• tėvų ar globėjų adresas, telefonai, el.paštai, darbovietė.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelė) kopija;

• pažyma iš mokyklos (gimnazijos)

• medicininė pažyma.

Prie prašymo ir dokumentų pridedama 1 fotonuotrauka.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje iki liepos 5 d. 11-17 val. Papildomas priėmimas vyksta rugpjūčio 16–29 dienomis.

Apie tikslias priėmimo datas, konsultacijų laiką skelbiama mokykloje, miesto švietimo įstaigose ir spaudoje.

_________________________________________________________________________

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas

Sprendimo priedas

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.

Prašymų formos ir sutartys atsispausdinti:

Vaikų priėmimo į mokyklą prašymo forma

Vaikų priėmimo į mokyklą sutartis

Priėmimo į vakarinę suaugusiųjų dailės mėgėjų programą prašymo forma

Suaugusiųjų priėmimo į mokyklą sutartis

Prašymas dėl sutarties nutraukimo

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI