Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Projektas „Pabūk studentu!“ žiemos atostogų metu.

 

Džiaugiamės jau trečius metus vykdomu projektu su Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakultetu „Pabūk studentu“. Šie puikūs renginiai gilina moksleivių žinias, motyvuoja ir padeda jiems apsispręsti dėl studijų pasirinkimo. Šiemet jie vyko vasario 15-18 dienomis.

Apie projektą

📍 VASARIO 15 d. turėjome smagų pokalbį su VDA KF Studentų atstovybės nariais „Kaip gyvena pirmakursiai“.
📍 VASARIO 17 d. VDA piešimo studijos vadovas lekt. Donatas Inis pravedė edukaciją „Portretas. Nuo taisyklių iki sielos“ , o dėstytojas doc. Remigijus Sederevičius papasakojo apie keramikos spausdinimą 3D molio spausdintuvu.
📍13.00-14.00 Pabūk Tapybos studentu. Tapybos katedros vedėja doc. Aušra Vaitkūnienė ir magistro II k. studentės.
📍15.00-16.00 Pabūk Tekstilės meno ir medijų studentu. Tekstilės katedros vedėja doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė ir bakalauro III k. studentės.

Edukacijos mokiniams žiemos atostogų metu

Žiemos atostogų metu mokiniai rinkosi virtualiose edukacinėse dirbtuvėse, kur gamino Užgavėnių kaukes, piešė muziką, piešė šviesa, kūrė animaciją, gavo dailės iššūkį – piešti iš atminties, žaisdami kūrė bendrą piešinį. Šias dirbtuves kūrė ir vykdė V. Krėvės pr. studijos bendruomenės mokytojai: Rita Grigauskienė, Elena Matulaitienė, Regimantas Meilutis, Lukas Kolmogorcevas, Lina Audzevičiūtė ir Donata Sadauskienė. Tokiomis dirbtuvėmis skatiname smalsumą, norą tobulėti, mokyklos bendruomeniškumą ir meninį vaikų užimtumą mokinių atostogų metų.
 

eTwinning pojektas / Saugesnio interneto diena

2021.02.09 / Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla jungiasi prie Saugesnio interneto dienos, 2021. Dalinamės mūsų mokyklos mokinių darbais ir prisidedame prie saugesnio ir švaresnio interneto kūrimo iniciatyvos! Internetas – neatsiejama šiuolaikinio pasaulio dalis. Savo mokykloje mokinius skatiname internetą naudoti tikslingai – surasti reikiamą vaizdinę medžiagą, kuri padeda geriau išmokti piešti ar įkvepia kūrybai. Interneto pagalba viso Pasaulio menas priartėjo prie mūsų, o žmonės gali susisiekti ir bendrauti karantino laikotarpiu. Meninėmis akcijomis ir parodomis stengiamės atkreipti dėmesį į patyčias internete, skatinti mokinių pagarbą vieni kitiems, budrumą, kritinį mąstymą. / Mokinius sukurti piešinius šiam projektui paskatino mokytojai: Jurgita Delonaitė-Meškienė, Jovita Glemžaitė-Matuzienė, Judita Budriūnaitė, Domantė Šarakauskaitė-Ivanauskienė, Jūratė Mališauskaitė, Laima Giedraitienė, Ieva Siderkevičienė.

Antanas Martinaitis Art School (city Kaunas) is joining the Safer Internet Day, 2021. We are sharing the art work of our students for the purpose of creating a safer and cleaner Internet. The Internet is an inseparable part of our modern world. At our school, we encourage students to use the internet purposefully – to find the necessary material on the media that helps to learn to draw better or inspires creativity. With the help of the internet, art from all over the world has become closer to us and interacting with people has become easier during the quarantine period. Through artistic actions and exhibitions, we try to pay attention to online bullying, encourage students’ respect for each other, vigilance, critical thinking. / Students were prepared for e-safety art exhibition by these teachers: Jurgita Delonaite-Meskiene, Jovita Glemzaite-Matuziene, Judita Budriunaite, Domante Sarakauskaite-Ivanauskiene, Jurate Malisauskaite, Laima Giedraitiene, Ieva Siderkeviciene.

Mokyklos kalendorius

Norime pasidžiaugti nepaprastai gražiu šių metų mokyklos kalendoriumi! Idėjos autorė – direktorė Margarita Ramonienė, vizualinio sprendimo autorius ir koordinatorius – mokytojas Remigijus Sederevičius. Komandos nariai: mokyklos erdvinės plastikos ir skulptūros mokytojai: Aida Ragauskienė, Herbertas Manomaitis, Andrius Siderkevičius, Rita Grigauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Delonaitė-Meškienė, metodininkė Vilija Bulanavičienė. 🎉 SVEIKINAME MOKINIUS, kurių darbai pateko į kalendoriaus puslapius: Ugnę Bunevičiūtę, Emiliją Sankauskaitę, Gertrūdą Žilytę, Emiliją Auškalnytę, Eivilę Tamelytę, Gabiją Požerskytę, Augustę Zubkovaitę, Gabiją Sakalauskaitę, Andrėją Sidorčuk, Juliją Varkulevičiūtę, Smiltę Biržietytę, Moniką Roliūtę, Vitaliją Stiklioraitytę, Dalią Jakubaitytę, Lėją Plentaitę, Pauliną Sipavičiūtę, Emiliją Gujūtę, Juliją Savickytę, Barborą Ievą Žiupkaitę, Moniką Vasiliauskaitę ir visus mokinius, kurių darbai matomi kalendoriuje iš bendrų keramikos ir skulptūros edukacijų.

KALENDORIUS/2021

Paroda bibliotekoje

Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyriuje (A. Mapu g. 18) veikia mokinių piešinių paroda „Milžinas apsigyveno mano kambaryje“.  Bibliotekoje išduodami tik iš anksto užsakyti leidiniai, o atėjus jų pasiimti arba grąžinti – pagrindiniame foje rasite šią parodą. Kviečiame apžiūrėti!

 

 

Projektas TIKri susiTIKimai – netradicinė pamoka su dailininke Lina Žutaute

Sausio 28 dieną ankstyvojo ir pradinio ugdymo klasių mokiniai susitiko netradicinėje pamokoje, kurioje svečiavosi dailininkė ir knygų autorė Lina Žutautė. Tai tęstinio nuotolinio mokymosi metu vykstančio projekto „TIKti susiTIKimai“ pirmasis renginys. Į susitikimą sugužėjo didžiulis jaunųjų dailininkų būrys – net 99 dalyviai💥Ačiū Linai už įkvėpimą, nuoširdų pasakojimą, naudingus patarimus bei užduotį mūsų mokiniams. Ačiū mokiniams už klausimus dailininkei ir šypsenas ekrane.

Metodinis mėnuo: gerosios patirties sklaida, nuotolinis mokymas.

2020 sausio mėnesį vyko PROJEKTAS „Metodinis mėnuo: gerosios patirties sklaida, nuotolinis mokymas“ 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokytojai zoom seminaruose-konsultacijose pristatė savo sėkmingą nuotolinio mokymo sistemą, dalinosi gerąja patirtimi. Puoselėjant bendrystę, savitarpio pagalbą, norėdami nuolatos jausti mokyklos pulsą ir, žinoma, nuotolinio mokymosi ypatumus – projekte suorganizuoti net 7 seminarai ZOOM platformoje:

2021.01.20 / PRADINIS UGDYMAS. Pranešėjai: mokytojos Donata Sadauskienė ir Jurgita Delonaitė-Meškienė.

 

2021.01.20 / PAGRINDINIS  UGDYMAS. Pranešėja mokytoja ekspertė Laima Drazdauskaitė.

2021.01.21 / PAGRINDINIS UGDYMAS. Pranešėjas mokytojas metodininkas Eimutis Markūnas.

2021.01.21 /ANKSTYVASIS ir PRADINIS UGDYMAS. Pranešėja vyr.mokytoja Domantė Šarakauskaitė-Ivanauskienė.

Sausio 25 d. Dailės mėgėjai (suaugusieji), mokytoja Laima Giedraitienė.

 

Sausio 26 d. ERDVINĖ PLASTIKA, SKULPTŪRA, mokytoja metodininkė Aida Ragauskienė, mokytojas Remigijus Sederevičius.

 

 

Sausio 27 d. NVŠ / mišraus amžiaus grupių specifika, mokytojai: Lukas Kolmogorcevas, Elena Matulaitienė, Remigijus Sederevičius.

 

1 2 3 34