Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Misija

Teikti Kauno miesto gyventojų poreikius atitinkančias kokybiškas dailės krypties neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą ir įvairovę. Nuosekliai ir sistemingai ugdyti prigimtinius meninius gebėjimus, suteikiant meninių ir bendrųjų kompetencijų, reikalingų profesijos pasirinkimui, kūrybiškai veiklai.