Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Finansinės ataskaitos. Atnaujinta 2019 04 02

2018 metai

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

MAR metinis aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaitos 2018 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitos 2018 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaitos 2018 m. III ketvirtis 

2017 metai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

MAR forma Nr.1 2017 m. IV ketv.

MAR forma Nr.2 2017 m. IV ketv.

MAR forma Nr.4 2017 m. IV ketv.

MAR forma Nr.7 2017 m. IV ketv.

2016 metai

Finansinės būklės ataskaita 2016 I ketv

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 I ketv

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016.06.30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016

Finansinės būklės ataskaita 2016 10 31

Finansavimo sumos pagal…

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu:

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita 2015 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 I ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 I ketv

Finansinės būklės ataskaita 2015 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 II ketv.

Aiškinamasis raštas 2015 II ketv.

FA aiškinamasis raštas 2015 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 12 31

2015 m FA aiškinamasis raštas

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 12 31

Lydraštis

Pinigų srautų ataskaita 2015 12 31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 12 31

2014 metai

Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31

Aiškinamasis raštas 2014-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-30

Aiškinamasis raštas 2014-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Aiškinamasis raštas 2014-09-30

Apskaitos politikos keitimo įtaka 7 pried. 1 psl.

Apskaitos politikos keitimo įtaka 7 pried. 2 psl.

Apskaitos politikos keitimo įtaka 7 pried. 3 psl.

Apskaitos politikos keitimo įtaka veiklos rezultatų atask. str.

Finansinės būklės ataskaita 2014 IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 IV ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 IV ketv.

Pinigų srautų ataskaita 2014 IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2014 IV ketv. 1 dalis

Aiškinamasis raštas 2014 IV ketv. 2 dalis

Aiškinamasis raštas 2014 IV ketv. 3 dalis

2013 metai

Finansinės būklės ataskaita 2013-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-03-31

Aiškinamasis raštas 2013 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2013-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-06-30

Aiškinamasis raštas 2013 I pusm.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-09-30

Aiškinamasis raštas 2013-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30-1psl

Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30-2psl

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2013 m. 1 psl

Pinigų srautų ataskaita už 2013 m. 2 psl

Aiškinamasis raštas 2013 m. I dalis

Aiškinamasis raštas 2013 m. II dalis

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI