Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

Įstaigos tipas: neformaliojo švietimo mokykla.

Įstaigos juridinio asmens kodas: 190144072

Mokomoji kalba: lietuvių kalba.

Prioritetinė veiklos kryptis: papildomas ugdymas.

Įstaigos teisinė forma: Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas: Šv.Gertrūdos g. 33, Kaunas

Tel.: (8-37) 203534

El. paštas: info@kamdaile.lt

INFORMACIJA  APIE  KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS

SUDARYTĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS SUTARTĮ

— — —

Kauno A.Martinaičio dailės mokykla kviečia mokytis:

  • 5-6 metų vaikus ir 1-2 klasių mokinius – į ankstyvojo dailės ugdymo grupes (neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 2 metai. 4 pamokos per savaitę (spalvinė, grafinė, erdvinė raiška, dailės pažinimas). Pamokos trukmė ikimokyklinukams– 35 minutės, mokiniams 45 min. Mokestis – 16 eur/mėn.
  • 3 – 5 klasių mokinius – į pradinio dailės ugdymo grupes (formalųjį švietimą papildantis ugdymas). Programos trukmė – 3 metai. 6 savaitinės pamokos (spalvinė, grafinė, erdvinė raiška, dailės pažinimas), vienos trukmė – 45 minutės . Mokestis – 16 eur/mėn.
  • 6-11 klasių mokinius – į pagrindinio dailės ugdymo grupes (formalųjį švietimą papildantis ugdymas). Programą sudaro 5 branduolio dalykai (piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, dailėtyra). Skiriama 12 akademinių valandų per savaitę. Programos trukmė – 4 metai. . Mokestis – 19 eur/mėn.
  • 11-12 klasių mokinius, norinčius tęsti dailės studijas – į išplėstinio ugdymo grupes(neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 1-2 metai. 9 savaitinės pamokos (piešimas, tapyba, kompozicija). Mokestis – 16 eur/mėn
  • Suaugusiuosius – į dailės mėgėjų grupes (neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 2 metai. Besimokantiems pagal šią programą skiriamos 4 pamokos per savaitę (piešimas ir tapybinė kompozicija). Mokestis – 20,27 eur/mėn.
  • NVŠ lėšomis finansuojamos programos: ankstyvojo, išplėstinio, dailės ir dizaino, keramikos vaikams ir jaunimui, meninės fotografijos, grafikos technikų meno, gatvės meno, tekstilės, molio animacija.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas;
  • 1 fotonuotrauka;
  • asmens dokumento kopija;
  • stojantiems į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – pasirinkta technika atliktas savarankiškas kūrybinis darbas (iki A3 formato dydžio).

Dokumentus galite užpildyti mokyklos raštinėje arba atsispausdinti ir užpildyti namuose. Dokumentų formos spausdinimui.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje arba pas budintį administratorių nuo gegužės 11 iki birželio 30 dienos 9–17 val. (karantino laikotarpiu dokumentai siunčiami tik el.paštu: priemimas@kamdaile.lt)

Daugiau informacijos tel.: 20 35 34