Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Priėmimo į mokyklą tvarka

Į mokyklą gali būti priimami vaikai nuo 5 iki 18 metų. Į vakarinį skyrių – nuo 19 metų (amžius neribojamas). Klasės komplektuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių:

• ankstyvasis meninis ugdymas rekomenduojamas 5–6 metų vaikams;

• pradinis meninis ugdymas rekomenduojamas 7–11 metų mokiniams;

• pagrindinis meninis ugdymas rekomenduojamas 12–16 metų mokiniams;

• baigę pagrindinio meninio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis tikslinio ugdymo programą;

• anksčiau nesimokiusiems meninių dalykų, vyresniems nei 16 metų mokiniams rekomenduojama mokytis pagal išplėstinio ugdymo, meno mėgėjų ugdymo programas.

 

Vaikai ir mokiniai į mokyklą priimami pagal tėvų ar globėjų pateiktus prašymus mokyklos direktoriui.

Prašyme nurodoma:

• vaiko ar mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

• tėvų ar globėjų adresas, telefonai, el.paštai, darbovietė.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

• gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelė) kopija;

• pažyma iš mokyklos (gimnazijos)

• medicininė pažyma.

Prie prašymo ir dokumentų pridedama 1 fotonuotrauka.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje visą gegužės mėnesį. Papildomas priėmimas vyksta rugpjūčio 16–29 dienomis.

Apie tikslias priėmimo datas, konsultacijų laiką skelbiama mokykloje, miesto švietimo įstaigose ir spaudoje.

 

Kauno m. savivaldybės sprendimas dėl mokesčio už mokslą

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas

Sprendimo priedas

 

Mokestis už mokslą mokamas tik į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB DnB banke LT514010042500010340

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, vaiko vardą ir pavardę už kurį mokama įmoka, bei mokėtojo kodą.

Prašymų formos ir sutartys atsispausdinti:

Priėmimo į mokyklą prašymo forma

Vaikų priėmimo į mokyklą sutartis

Priėmimo į vakarinę suaugusiųjų dailės mėgėjų progr.prašymo forma

Suaugusiųjų priėmimo į mokyklą sutartis

Prašymas dėl sutarties nutraukimo

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI