Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

admin

Elektroninis dienynas. Prisijungimas

Mokinių ir tėvelių dėmesiui!

Kviečiame prisijungti prie el.dienyno manodienynas.lt. Mokykla Jūsų prisijungimo duomenų nekuria, prisijungti turite sekdami laiške gautomis nuorodomis. Prisijungimo vardas – jūsų el.paštas. Slaptažodį sugalvokite. Jei nepavyksta su juo prisijungti – spauskite „priminti slaptažodį“, sukurkite naują ir išjungus dienyną bei atsidarius naujai junkitės su naujuoju slaptažodžiu.

Tie, kas pavėlavo prisijungti (sesija baigėsi) ar negavo kvietimo į el paštą – savo vardą, pavardę ir el.paštą atsiųskite: dailėsmokykla@kamdaile.lt

Sėkmės!

Mokykloje svečias iš Izraelio

Šį ketvirtadienį mokykloje viešėjo Jeruzalės Bezalelio dailės akademijos dėstytojas Sacha Serbe (Izraelis) ir vyresniųjų klasių mokiniams vedė edukacinę paskaitą „Skulptūra ir naujų technologijų taikymas mene“. Paskaita organizuota bendradarbiaujant su VDA Kauno fakultetu.

Parodų ciklas salėje

Mokyklos salėje tęsiame praėjusiais metais pradėtą parodų ciklą „DAILĖS ŽANRAI MOKINIŲ DARBUOSE“. Šiuo metu čia eksponuojama peizažo paroda.

Peizažas – vienas populiariausių žanrų dailėje, atsiradęs itin senai. Dar 1500 m. pr. m. e. nutapytose Kretos salos freskose galima aptikti peizažo motyvų. Kraštovaizdžių randame ir senovės Egipte, Senovės Graikijoje, tradicinėje kinų tapyboje tušu.

Peizažas, kaip savarankiškas žanras, iškilo XVII a. tapytojų kūryboje. Bet kiekvienas amžius garsėjo savo peizažais. Lietuva irgi turėjo ne vieną puikų dailininką peizažistą, kūrusį aliejumi ar akvarele: Antaną Žmuidzinavičių, Petrą Kalpoką, Vladą Eidukevičių, Antaną Jaroševičių, Česlovą Kontrimą, Algirdą Lukštą ir daugelį kitų. Peizažai populiarūs ir šių dienų dailininkų drobėse.

Na, o mūsų paroda sukomplektuota iš mokyklos fondinių darbų. Kai kuriuos iš jų vaikai nutapė net prieš dvidešimt metų, o šių darbų kūrybai vadovavo mokytojai, kurie šiandieną jau nebedirba mūsų mokykloje, nes yra išėję į pensiją (Nijolė Liutkevičienė, Gražina Kuprevičienė). Taigi šiuos darbus matyti parodoje ir palyginti kaip buvo tapoma mokykloje gerokai seniau yra ypač įdomu.

 

 

Festivalyje „Kultūrų sodas 2021“

Spalvingas šeštadienis daugiakultūrėje aplinkoje! Festivalyje „Kultūrų sodas 2021“ LR Istorinės prezidentūros sodelyje rengėme dailės ir tekstilės edukacijas. Ačiū mokytojams Ritai Grigauskienei, Natalijai Namkijevai ir Gvidui Latakui!

 

 

 

 

 

Paroda senamiesčio bibliotekoje

Naujus mokslo metus pradėjome su muzika. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyriuje – mūsų mokyklos mokinių paroda „Muzikos interpretacijos tapyboje ir molyje“. Parengė mokytoja metodininkė Jovita Glemžaitė-Matuzienė ir vyr. mokytoja Rita Grigauskienė.

 

Prasidėjo pamokos!

Dėmesio!

Pamokos pagal tvarakaraštį – nuo rugsėjo 6 dienos visoms ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, dailės mėgėjų programų mokiniams bei Dailės ir dizaino studijos 1 ir 2 grupių mokiniams Šv. Gertrūdos g. 33 adresu.

Kitos būrelių grupės (tiek Šv. Gertrūdos g. 33, tiek bendrojo ugdymo mokyklose) dar yra formuojamos, todėl pamokos prasidės nuo rugsėjo 13 d. pagal tvarkaraštį.

Šventė prie Kauno pilies

Rugsėjo 4 d. prie Kauno pilies vyko smagi šventė: „Vaikų būrelių ir užimtumo mugė“. Joje surengėme šaunias grafikos, tekstilės, animacijos ir fotografijos edukacijas. Ačiū mūsų mokytojams: Linai Audzevičiūtei, Elenai Matulaitienei, Natalijai Namkijevai ir Regimantui Meilučiui.

       

Dailės studijų (būrelių) informacija

Dailės studijų (Grafikos technikų, molio animacijos, tekstilės, fotografijos, gatvės meno, keramikos, dailės ir dizaino) mokinių ir tėvelių dėmesiui!
• Dailės ir dizaino studijos 1 ir 2 grupės mokiniams pamokos prasideda nuo rugsėjo 6 d. Šv. Gertrūdos g. 33 adresu.
• Kitos grupės (tiek Šv. Gertrūdos g. 33, tiek bendrojo ugdymo mokyklose) dar yra formuojamos, todėl pamokos prasidės nuo rugsėjo 13 d. pagal tvarkaraštį.
• Rugsėjo 8 d. 19.00 val. rengiamas nuotolinis studijų mokinių ir tėvelių susirinkimas Zoom platformoje. Prisijungimo duomenys bus atsiųsti elektroniniu paštu.