Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: +370 37 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS
Kauno miesto savivaldybė
PARTNERIAI

admin

Skulptūra I mokymosi metai

Skulptūra. Pirmieji mokymosi metai.

 • Pažintis su skulptūros plastinės raiškos elementais ir priemonėmis.
 • Skulptūrai naudojamų medžiagų įvairovė ir jų įtaka formai.
 • Skulptūrai naudojamos darbo priemonės ir darbo sauga.
 • Keramikinė skulptūra ir technologinis procesas. Skulptūros plastinės raiškos elementai (plokštuma, reljefas, horeljefas, trimatė forma).
 • Pagrindiniai keramikinės skulptūros formavimo būdai (iš molio gabalo, iš molio volelių, iš molio žvynelių, iš molio lakštų). Žiedimas: centravimas, sienelių kėlimas. Paviršius (dekoravimo būdai: faktūra, paviršiaus gludinimas, engobavimas, glazūravimas.) Keramikinė forma ir formos vidinė konstrukcija.

 

Skulptūra. IV mokymosi metai

Skulptūra. Ketvirtieji mokymosi metai.

 • Kūrybiškumas ir individualumas.
 • Individualus braižas skulptūroje.
 • Klasikinės ir eksperimentinės skulptūros technikos. Užduoties analizė, idėjos paieška, jos generavimas, eskizavimas ir pristatymas.
 • Tinkamas medžiagų ir technikų pasirinkimas idėjai išreikšti.
 • Viršglazūrinis dekoravimas ir foto atspaudas. Technologinis eksperimentavimas.
 • Tarpdisciplininis projektas.
 • Rezultatų analizė. Parodinė arba konkursinė skulptūra.

 

 

 

Pamoka apie autorines teises su LATGA

Balandžio 25 dieną mokykloje vyko pamoka apie autorines teises su Asociacijos LATGA Vizualiųjų menų poskyrio vadove Gabriele Naprušiene ir mūsų mokyklos mokytojais Antanu Obcarsku ir Eimučiu Markūnu.

Pradinio ugdymo programa II mokymosi metai

Pradinio ugdymo programa II mokymosi metai.

 • Antraisiais mokslo metais mokiniai gilinasi į grafikos, popieriaus plastikos ir tapybos užduotis bei skirtingas atlikimo technikas tušu, pastele, akvarele, anglimi. Šių technikų pagalba atliekamos natiurmorto, peizažo, siužetinės kompozicijos, karpinių užduotis.
 • Lipdant iš skirtingų plastinės raiškos priemonių, atsižvelgiant į figūros dinamiką, naudojant skirtingas išraiškos priemones.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai susipažįsta su dailės žanrais, toliau aiškinasi elementarius plastinius dailės sukūrimo principus.

Pradinio ugdymo programa III mokymosi metai

Pradinio ugdymo programa. Tretieji mokymosi metai.

 • Trečiaisiais mokslo metais jau žinomos technikos jungiamos tarp savęs, kad mokiniai galėtų savo įgytas žinias panaudoti kūrybiniuose sumanymuose atliekant interpretacijas remiantis tautodailės ir profesionaliojo meno, natūros, portreto, popieriaus plastikos užduotyse.
 • Lipdant ir konstruojant iš skirtingų plastinių medžiagų kuriamos sudėtingos daugiafigūrės ir siužetinės kompozicijos.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai yra supažindinami su pagrindiniais pasaulinės meno raidos etapais ir svarbiausiais jų pavyzdžiais. Analizuoja etnokultūros ir tautodailės siužetus ir formas.

  

 

 

 

 

 

 

Ankstyvojo dailės ugdymo programa

Ankstyvojo dailės ugdymo programa.

Programa skirta ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams (5-8 m.). Trukmė 1-2 metai.

Programos metu vaikai žaidybine forma supažindinami su skirtingomis (spalvinės, grafinės, erdvinės) meninės raiškos galimybėmis, medžiagomis. Įgyjamos pradinės plastinės veiklos žinios.

Dailės pažinimo užsiėmimų metu pateikiami dailės ir architektūros istorijos pradmenys, ugdomas elementarus meninis kūrinių supratimas.

 

 

 

 

Pradinio ugdymo programa I mokymosi metai.

Pradinio ugdymo programa. Pirmieji mokymosi metai.

 • Pirmaisiais mokslo metais mokiniai supažindinami su komponavimu plokštumoje, spalvų maišymo pagrindais, atliekant nesudėtingas temines ir abstrakčias kompozicijos užduotis, naudojant pieštuką, kreideles, guašą, spalvotą popierių.
 • Lipdant iš molio ir plastilino skirtingas plastines statiškas figūras.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai įsisavina spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos sąvokas, raiškos elementų ir priemonių ypatybes. Susipažįsta su architektūros, vaizduojamosios ir taikomosios dailės charakteristikomis ir terminais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių kūrybos galerija SKERSVĖJIS / Mato Gaučo paroda 2018 04

Mokinių kūrybos galerijoje SKERSVĖJIS – Mato Gaučo paroda. Matas mūsų mokyklą baigė prieš metus, tačiau dar ir šiemet mokosi ir ruošiasi studijuoti Willem de Kooning Academy Roterdame, Nyderlanduose. Matas pristatė grafikos, keramikos ir piešimo darbus. Būsimasis studentas šiemet dirba su mokytoja eksperte Aiste Ramūnaite ir mokytoju Andriumi Siderkevičiumi. Didžiausios sėkmės Matui, o esamiems ir būsimiems Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokiniams – kvietimas rengti savo kūrybos parodas mūsų ką tik įkurtoje galerijoje. GALERIJA – JŪSŲ!!!

Išplėstinio dailės ugdymo programa.

Išplėstinio dailės ugdymo programa.

 • Programa skirta baigusiems FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) pagrindinio dailės ugdymo programą, bei kitiems motyvuotiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Programos trukmė –2 metai. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos.

Programos tikslas: Plėtoti mokinių bendruosius ir specifinius dailės gebėjimus, kūrybiškumą, praktinius įgūdžius ir kitas kompetencijas, reikalingas stojant į aukštąsias meno mokyklas.

Uždaviniai: 

 • Plėtoti tikslinius piešimo ir tapybos įgūdžius, reikalingus profesinėms studijoms.
 • Perteikti sudėtingesnius komponavimo būdus ir metodus.
 • Gilinti įvairių dailės technikų, medžiagų, darbo priemonių pažinimą ir taikymą.