Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: +370 37 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS
Kauno miesto savivaldybė
PARTNERIAI

admin

Pamoka apie autorines teises su LATGA

Balandžio 25 dieną mokykloje vyko pamoka apie autorines teises su Asociacijos LATGA Vizualiųjų menų poskyrio vadove Gabriele Naprušiene ir mūsų mokyklos mokytojais Antanu Obcarsku ir Eimučiu Markūnu.

Pradinio ugdymo programa II mokymosi metai

Pradinio ugdymo programa II mokymosi metai.

 • Antraisiais mokslo metais mokiniai gilinasi į grafikos, popieriaus plastikos ir tapybos užduotis bei skirtingas atlikimo technikas tušu, pastele, akvarele, anglimi. Šių technikų pagalba atliekamos natiurmorto, peizažo, siužetinės kompozicijos, karpinių užduotis.
 • Lipdant iš skirtingų plastinės raiškos priemonių, atsižvelgiant į figūros dinamiką, naudojant skirtingas išraiškos priemones.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai susipažįsta su dailės žanrais, toliau aiškinasi elementarius plastinius dailės sukūrimo principus.

Pradinio ugdymo programa III mokymosi metai

Pradinio ugdymo programa. Tretieji mokymosi metai.

 • Trečiaisiais mokslo metais jau žinomos technikos jungiamos tarp savęs, kad mokiniai galėtų savo įgytas žinias panaudoti kūrybiniuose sumanymuose atliekant interpretacijas remiantis tautodailės ir profesionaliojo meno, natūros, portreto, popieriaus plastikos užduotyse.
 • Lipdant ir konstruojant iš skirtingų plastinių medžiagų kuriamos sudėtingos daugiafigūrės ir siužetinės kompozicijos.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai yra supažindinami su pagrindiniais pasaulinės meno raidos etapais ir svarbiausiais jų pavyzdžiais. Analizuoja etnokultūros ir tautodailės siužetus ir formas.

  

 

 

 

 

 

 

Ankstyvojo dailės ugdymo programa

Ankstyvojo dailės ugdymo programa.

Programa skirta ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams (5-8 m.). Trukmė 1-2 metai.

Programos metu vaikai žaidybine forma supažindinami su skirtingomis (spalvinės, grafinės, erdvinės) meninės raiškos galimybėmis, medžiagomis. Įgyjamos pradinės plastinės veiklos žinios.

Dailės pažinimo užsiėmimų metu pateikiami dailės ir architektūros istorijos pradmenys, ugdomas elementarus meninis kūrinių supratimas.

 

 

 

 

Pradinio ugdymo programa I mokymosi metai.

Pradinio ugdymo programa. Pirmieji mokymosi metai.

 • Pirmaisiais mokslo metais mokiniai supažindinami su komponavimu plokštumoje, spalvų maišymo pagrindais, atliekant nesudėtingas temines ir abstrakčias kompozicijos užduotis, naudojant pieštuką, kreideles, guašą, spalvotą popierių.
 • Lipdant iš molio ir plastilino skirtingas plastines statiškas figūras.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai įsisavina spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos sąvokas, raiškos elementų ir priemonių ypatybes. Susipažįsta su architektūros, vaizduojamosios ir taikomosios dailės charakteristikomis ir terminais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių kūrybos galerija SKERSVĖJIS / Mato Gaučo paroda 2018 04

Mokinių kūrybos galerijoje SKERSVĖJIS – Mato Gaučo paroda. Matas mūsų mokyklą baigė prieš metus, tačiau dar ir šiemet mokosi ir ruošiasi studijuoti Willem de Kooning Academy Roterdame, Nyderlanduose. Matas pristatė grafikos, keramikos ir piešimo darbus. Būsimasis studentas šiemet dirba su mokytoja eksperte Aiste Ramūnaite ir mokytoju Andriumi Siderkevičiumi. Didžiausios sėkmės Matui, o esamiems ir būsimiems Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokiniams – kvietimas rengti savo kūrybos parodas mūsų ką tik įkurtoje galerijoje. GALERIJA – JŪSŲ!!!

Išplėstinio dailės ugdymo programa.

Išplėstinio dailės ugdymo programa.

 • Programa skirta baigusiems FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) pagrindinio dailės ugdymo programą, bei kitiems motyvuotiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Programos trukmė –2 metai. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos.

Programos tikslas: Plėtoti mokinių bendruosius ir specifinius dailės gebėjimus, kūrybiškumą, praktinius įgūdžius ir kitas kompetencijas, reikalingas stojant į aukštąsias meno mokyklas.

Uždaviniai: 

 • Plėtoti tikslinius piešimo ir tapybos įgūdžius, reikalingus profesinėms studijoms.
 • Perteikti sudėtingesnius komponavimo būdus ir metodus.
 • Gilinti įvairių dailės technikų, medžiagų, darbo priemonių pažinimą ir taikymą.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa IV mokymosi metai

Kompozicija. Ketvirtieji mokymosi metai.

 • Tikslingai naudoti kompozicijos teorijos žinias ir įgytus praktinius įgūdžius pasirinktos dailės srities kūriniui sukurti, vystyti idėją formuluojant sumanymo esmę, iškeliant koncepciją, atskleidžiant konteksto ir vertybinės oriantacijos svarbą.
 • Vizualiai reikšti asmenines menines idėjas, ieškoti individualių raiškos formų.
 • Dalyvauti parodose, projektuose, rengti asmenines parodas, jas pristatyti ir aptarti.
 • Įgyvendinti kūrybines idėjas interjeruose ir eksterjeruose, viešose miesto erdvėse.

 

    

   

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa III mokymosi metai

Kompozicija. Tretieji mokymosi metai.

 • Mokoma plėsti formaliųjų komponavimo pagrindų pritaikymo galimybes.
 • Mokoma naudoti sisteminius komponavimo principus plėtojant temą, vystant siužetą, atskleidžiant įvairias nuotaikas, ieškant individualumo plastinėje kalboje, taikant simbolių semantinę struktūrą, stilizuojant, plastiškai interpretuojant vizualumą.

Kompiuterinė grafika

Grafika.

Tapybinė kompozicija.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa II mokymosi metai

KOMPOZICIJA. Antrieji mokymosi metai.

 • Įtvirtinti ir plačiai naudoti pirmais mokslo metais įgytas žinias (formaliuosius komponavimo pagrindus).
 • Supažindinti su kompozicijos kūrimo sisteminiais principais.
 • Siekti užduočių metodiškumo, pažinimo eiliškumo atsižvelgiant į mokinių amžių ir klasės kūrybinį pajėgumą, asmeninį mokytojo mokymo patyrimą.
 • Akcentuoti individualumą pasirenkant teminius ir plastinius užduoties atlikimo sprendimus. Analizuoti lietuvių liaudies meno spalvinę ir kompozicinę struktūrą.
 • Lavinti mokinių intelektą, estetinę nuovoką, plėsti pasaulėjautą.