Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Nuotolinis mokymas(is)

Mieli tėveliai, mokiniai

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla yra pasiruošusi užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Per mokyklos elektroninio dienyno manodienynas.lt platformą ir/arba Facebook sukurtas grupes bei naudodami asmeninius el.paštus teiksime užduotis, nufilmuotas video pamokas, koreguosime darbus, konsultuosime. Ugdymo procesą organizuosime Jums priimtiniausiomis formomis ir priemonėmis taip, kad ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

! Nuotolinis mokymas(is) prasidės nuo kovo 30 d. / NVŠ grupėms jis jau taikomas nuo kovo 16 d.

  • Kartu mokysimės dirbti savarankiškai, pasitelkus netradicines ugdymo formas, medžiagas bei komunikacijos būdus. Veiklos bus orientuotos į pažinimą, naujų formų, medžiagų ir meninių patirčių atradimą bei maksimalų pasiruošimą tam laikui, kai jau dirbsime nenuotoliniu būdu.
  • Žinoma, ypatingą dėmesį skirsime ugdymo turinio bei formų patrauklumui, netradiciškumui. Paminėsime tik keletą: skulptūra/keramika – kuriame iš to, kas yra namuose perteklinio (duona, miltai, makaronai, popierius ir pan.). Piešimas – eskizuojame ir piešiame tai, ką matome aplink. Piešiame ir tapome ne tik pieštuku ir teptuku, piešiame net ant pieno!  Tapyba – patys statome natiurmortą pagal mokytojų instrukcijas ir jį tapome. Jei tai portretas – pagaliau nupaišome visus savo artimuosius. Tuo metu mokytojai veda pamokas tiesiai iš savo dirbtuvių, studijų, gamtos.
  • Siekdami papildyti ir praturtinti ugdymo turinį aktyviai bendradarbiausime su socialiniais partneriais: ruošime bendras pamokas, mokiniams pasiūlysime virtualius edukacijų pristatymus, parodas. Dalį praktinių pamokų pakeis „išeinamosios“, kuomet mokiniai virtualiai lankysis mokytojo/dailininko dirbtuvėje. Kiekvienos vaizdo pamokos pabaigoje mokiniams bus pateikiamos užduotys.
  • Papildomas motyvavimas: virtualių mokinių darbų parodų rengimas ir konkursai tik mūsų mokiniams.

Stengsimės, kad ugdymo procesas nenutrūktų ir kad būtų išlaikytas dailės ugdymo ritmas Jūsų vaikų rutinoje. Kadangi pagrindinio ugdymo pamokos vyks prie kompiuterių ekranų, mes mokiniams rekomenduosime nuo jų atsitraukti ir dailės mokyklos užduotis atlikti taip, kaip jie įpratę: naudodami dailės priemones (visas, kokias turi namuose), pažadindami savo kūrybiškumą, išlaikydami discipliną.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su pedagogais ir mokyklos administracija (info@kamdaile.lt)