Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Paroda „Mokytojo Andriaus Valiaus mokinių piešiniai“

Paroda „Mokytojo Andriaus Valiaus mokinių piešiniai“

Ši paroda yra rengiama pristatant projektą „Iš mokyklos fondų“, kurio tikslas yra eksponuoti įvairių mokykloje dirbusių ir didelę įtaką jos raidai padariusių mokytojų mokinių kūrinius, o tuo pačių atskleisti buvusių pedagogų mokymo stilių, pasiektus rezultatus. Juos mes galime matyti mokyklos fonduose saugomų mokinių darbuose, kuriuose ir atsispindi mokytojų užduotys, pastatymai, koregavimas.

Mokytojas Andrius Valius mūsų mokykloje dirbo 1985–2016 metais. Tai – ilgas laiko tarpas, buvęs itin naudingas mokyklos bendruomenei. Nes dailininkas A. Valius buvo ne tik solidus mokyklos direktorius, jis buvo ir puikus piešėjas, atidus vaikų piešinių koreguotojas, išugdęs ir tolesnėms meno studijoms paruošęs daugybę jaunuolių. Pati esu jo mokinė. Taigi galvodama apie mūsų mokyklos istoriją ir apie fundamentalų A. Valiaus, kaip charizmatiško mokytojo indėlį formuojant mūsų mokyklos tradicijas, šiai ekspozicijai atrinkau tuos mokytojo mokinių piešinius, kurie akivaizdžiai liudija apie nepaprastai reikšmingą ir aiškią A.Valiaus metodikos įtaką mokiniams.

Pageltęs popierius liudija, kad šie darbai jau iš tiesų tapo istorija, kad tai 20-ties metų ar dar senesnių laikų artefaktai. Tačiau visi šie kūriniai stebina savo meistrišku atlikimu, ir gilia vidine objekto kontempliacija: natūros – vaizduojamų objektų stebėsena, formos analizavimu, meistrišku jos perteikimu. Šiandiena šie dalykai tampa ypač aktualūs dėl to, kad šiuolaikiniame mene įsivyrauja tikrovės objektų perpiešimas, atvaizdavimas, remiantis antriniais, t.y. reprodukuotais vaizdais (fotografija ar panašiomis medijomis). Taip prarandamas emocinis, apčiuopiamas kontaktas, tikras santykis su vaizduojamu objektu, pasitenkinama ženkliškumu, plokštuminiu traktavimu.

Tuo tarpu mokytojo A. Valiaus mokinių darbų kolekcijoje stebime itin jautrius betarpiškus natūros įvaizdinimus.

Mokytoja Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė

Andrius Valius / Tomo Kapočiaus nuotrauka

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI