Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

Mokesčio už mokslą pakeitimai nuo 2022 metų

Dėmesio!

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2022 metų sausio 1 dienos keičiasi mokesčio už neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas tvarka. Dokumentą rasite čia.

TRUMPAI:

Mokesčio už mėnesį pakeitimai:

  • Neformaliojo švietimo programos (ankstyvasis ugdymas (M, 1, 2 klasės), išplėstinio ugdymo programa (S klasė), būreliai (dailės ir dizaino, keramikos vaikams ir jaunimui, meninės fotografijos, grafikos technikų meno, gatvės meno, tekstilės, molio animacijos) – 17 € ! Primename, kad neformaliojo švietimo programų mokiniams yra galimybė panaudoti NVŠ lėšų krepšelį, kuris kompensuoja 10 €.
  • Formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo programos (pradinio (3, 4, 5 klasės), pagrindinio ugdymo (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klasės) – 20 €
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos25 €

Atleidimo nuo mokesčio ir lengvatų taikymo pakeitimai:

  • Mokestis mažinamas 50 proc. mokiniams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas). Tėvai (globėjai), kuriems gali būti taikomos lengvatos, kiekvienais mokslo metais iki pirmojo mokslo metų mėnesio 10 d. arba, pasikeitus finansinei šeimos padėčiai ar pradėjus vaikui lankyti Įstaigą vėliau nei pirmąjį mokslo metų mėnesį, iki einamojo mėnesio 10 d. Įstaigos vadovui pateikia atitinkamus dokumentus. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, Mokestis skaičiuojamas netaikant lengvatos.
AKTUALU
AKTUALU
DRAUGAUKIME