Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Metodinis mėnuo: gerosios patirties sklaida, nuotolinis mokymas.

2020 sausio mėnesį vyko PROJEKTAS „Metodinis mėnuo: gerosios patirties sklaida, nuotolinis mokymas“ 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokytojai zoom seminaruose-konsultacijose pristatė savo sėkmingą nuotolinio mokymo sistemą, dalinosi gerąja patirtimi. Puoselėjant bendrystę, savitarpio pagalbą, norėdami nuolatos jausti mokyklos pulsą ir, žinoma, nuotolinio mokymosi ypatumus – projekte suorganizuoti net 7 seminarai ZOOM platformoje:

2021.01.20 / PRADINIS UGDYMAS. Pranešėjai: mokytojos Donata Sadauskienė ir Jurgita Delonaitė-Meškienė.

 

2021.01.20 / PAGRINDINIS  UGDYMAS. Pranešėja mokytoja ekspertė Laima Drazdauskaitė.

2021.01.21 / PAGRINDINIS UGDYMAS. Pranešėjas mokytojas metodininkas Eimutis Markūnas.

2021.01.21 /ANKSTYVASIS ir PRADINIS UGDYMAS. Pranešėja vyr.mokytoja Domantė Šarakauskaitė-Ivanauskienė.

Sausio 25 d. Dailės mėgėjai (suaugusieji), mokytoja Laima Giedraitienė.

 

Sausio 26 d. ERDVINĖ PLASTIKA, SKULPTŪRA, mokytoja metodininkė Aida Ragauskienė, mokytojas Remigijus Sederevičius.

 

 

Sausio 27 d. NVŠ / mišraus amžiaus grupių specifika, mokytojai: Lukas Kolmogorcevas, Elena Matulaitienė, Remigijus Sederevičius.