Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa II mokymosi metai

KOMPOZICIJA. Antrieji mokymosi metai.

  • Įtvirtinti ir plačiai naudoti pirmais mokslo metais įgytas žinias (formaliuosius komponavimo pagrindus).
  • Supažindinti su kompozicijos kūrimo sisteminiais principais.
  • Siekti užduočių metodiškumo, pažinimo eiliškumo atsižvelgiant į mokinių amžių ir klasės kūrybinį pajėgumą, asmeninį mokytojo mokymo patyrimą.
  • Akcentuoti individualumą pasirenkant teminius ir plastinius užduoties atlikimo sprendimus. Analizuoti lietuvių liaudies meno spalvinę ir kompozicinę struktūrą.
  • Lavinti mokinių intelektą, estetinę nuovoką, plėsti pasaulėjautą.