Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

KAUNO KOLEGIJOS MENŲ IR UGDYMO FAKULTETO MENŲ AKADEMIJOS metodinio fondo studentų piešinių parodą

Mokyklos trečiajame aukšte eksponuojame KAUNO KOLEGIJOS MENŲ IR UGDYMO FAKULTETO MENŲ AKADEMIJOS metodinio fondo studentų piešinių parodą „VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ…“

Kaip teigia KK MUF MA dėstytoja, lektorė Sigutė Bronickienė – „Parodoje – tik nedidelė dalis piešinių, sukauptų ir saugomų mūsų fonduose. Visi fondo piešiniai gimę Pelėdų kalne, tarp Justino Vienožinskio pastangomis įkurtos bei pastatytos (1920 – 1922 m.) pirmosios Lietuvoje meno mokyklos pastato sienų. (Gaila, bet to laikotarpio piešinių mokykloje nėra išlikę). Per šimto metų laikotarpį Meno mokyklos pastate ne kartą viena dailės švietimo įstaiga keitė kitą, bet piešimo dalykas visada buvo vienas pagrindinių visų dailės studijų programų sudėtine dalimi. Parodoje seniausi (šešto dešimtmečio) ir naujausi (XXI a. paskutinio dešimtmečio) studentų piešiniai, atspindintys piešinio raidos ir vystymosi pokyčius. Tiesa, glausta piešinių ekspozicija tik iš dalies gali atspindėti šį kaitos procesą. Ar šiandien piešimas praranda savo svarbą? Ar tebetikima jo būtinumu įsigalint skaitmeninėms technologijoms?  O koks jis bus rytoj?… Šiandien sunku atsakyti, bet norisi tikėti, kad piešimo kaip dalyko mokymasis – svarbus žmogui, plėtojant aplinkinio pasaulio formų ir spalvų suvokimą – siekiant akies ir rankos judesių tikslumo bei tvirtumo, pastabumo, formos suvokimo, erdvinio mąstymo bei vaizduotės ir estetinio skonio formavimuisi.”

Parodos kuratorės: piešimo studijų dalyko dėstytojos Birutė Šležienė ir Sigutė Bronickienė.

 

 

 

 

  

 

 

AKTUALU
AKTUALU
DRAUGAUKIME