Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Išplėstinio dailės ugdymo programa.

Išplėstinio dailės ugdymo programa.

  • Programa skirta baigusiems FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) pagrindinio dailės ugdymo programą, bei kitiems motyvuotiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Programos trukmė –2 metai. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos.

Programos tikslas: Plėtoti mokinių bendruosius ir specifinius dailės gebėjimus, kūrybiškumą, praktinius įgūdžius ir kitas kompetencijas, reikalingas stojant į aukštąsias meno mokyklas.

Uždaviniai: 

  • Plėtoti tikslinius piešimo ir tapybos įgūdžius, reikalingus profesinėms studijoms.
  • Perteikti sudėtingesnius komponavimo būdus ir metodus.
  • Gilinti įvairių dailės technikų, medžiagų, darbo priemonių pažinimą ir taikymą.