Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

eTwinning pojektas / Saugesnio interneto diena

2021.02.09 / Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla jungiasi prie Saugesnio interneto dienos, 2021. Dalinamės mūsų mokyklos mokinių darbais ir prisidedame prie saugesnio ir švaresnio interneto kūrimo iniciatyvos! Internetas – neatsiejama šiuolaikinio pasaulio dalis. Savo mokykloje mokinius skatiname internetą naudoti tikslingai – surasti reikiamą vaizdinę medžiagą, kuri padeda geriau išmokti piešti ar įkvepia kūrybai. Interneto pagalba viso Pasaulio menas priartėjo prie mūsų, o žmonės gali susisiekti ir bendrauti karantino laikotarpiu. Meninėmis akcijomis ir parodomis stengiamės atkreipti dėmesį į patyčias internete, skatinti mokinių pagarbą vieni kitiems, budrumą, kritinį mąstymą. / Mokinius sukurti piešinius šiam projektui paskatino mokytojai: Jurgita Delonaitė-Meškienė, Jovita Glemžaitė-Matuzienė, Judita Budriūnaitė, Domantė Šarakauskaitė-Ivanauskienė, Jūratė Mališauskaitė, Laima Giedraitienė, Ieva Siderkevičienė.

Antanas Martinaitis Art School (city Kaunas) is joining the Safer Internet Day, 2021. We are sharing the art work of our students for the purpose of creating a safer and cleaner Internet. The Internet is an inseparable part of our modern world. At our school, we encourage students to use the internet purposefully – to find the necessary material on the media that helps to learn to draw better or inspires creativity. With the help of the internet, art from all over the world has become closer to us and interacting with people has become easier during the quarantine period. Through artistic actions and exhibitions, we try to pay attention to online bullying, encourage students’ respect for each other, vigilance, critical thinking. / Students were prepared for e-safety art exhibition by these teachers: Jurgita Delonaite-Meskiene, Jovita Glemzaite-Matuziene, Judita Budriunaite, Domante Sarakauskaite-Ivanauskiene, Jurate Malisauskaite, Laima Giedraitiene, Ieva Siderkeviciene.