Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Galerija

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa IV mokymosi metai

Kompozicija. Ketvirtieji mokymosi metai.

 • Tikslingai naudoti kompozicijos teorijos žinias ir įgytus praktinius įgūdžius pasirinktos dailės srities kūriniui sukurti, vystyti idėją formuluojant sumanymo esmę, iškeliant koncepciją, atskleidžiant konteksto ir vertybinės oriantacijos svarbą.
 • Vizualiai reikšti asmenines menines idėjas, ieškoti individualių raiškos formų.
 • Dalyvauti parodose, projektuose, rengti asmenines parodas, jas pristatyti ir aptarti.
 • Įgyvendinti kūrybines idėjas interjeruose ir eksterjeruose, viešose miesto erdvėse.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa III mokymosi metai

Kompozicija. Tretieji mokymosi metai.

 • Mokoma plėsti formaliųjų komponavimo pagrindų pritaikymo galimybes.
 • Mokoma naudoti sisteminius komponavimo principus plėtojant temą, vystant siužetą, atskleidžiant įvairias nuotaikas, ieškant individualumo plastinėje kalboje, taikant simbolių semantinę struktūrą, stilizuojant, plastiškai interpretuojant vizualumą.

Kompiuterinė grafika

Grafika.

Tapybinė kompozicija.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa II mokymosi metai

KOMPOZICIJA. Antrieji mokymosi metai.

 • Įtvirtinti ir plačiai naudoti pirmais mokslo metais įgytas žinias (formaliuosius komponavimo pagrindus).
 • Supažindinti su kompozicijos kūrimo sisteminiais principais.
 • Siekti užduočių metodiškumo, pažinimo eiliškumo atsižvelgiant į mokinių amžių ir klasės kūrybinį pajėgumą, asmeninį mokytojo mokymo patyrimą.
 • Akcentuoti individualumą pasirenkant teminius ir plastinius užduoties atlikimo sprendimus. Analizuoti lietuvių liaudies meno spalvinę ir kompozicinę struktūrą.
 • Lavinti mokinių intelektą, estetinę nuovoką, plėsti pasaulėjautą.

 

 

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa I mokymosi metai

Tapyba. Pirmieji mokymosi metai.

Pirmieji mokslo metai skirti:

 • pagrindinių tapybos plastinių bei techninių priemonių, terminų ir spalvotyros pagrindų įsisavinimui, tapybos išraiškos savybių (spalva, atspalviai, tonalumas, faktūra, spalvinė darbo struktūra) praktiniam pažinimui;
 • nesudėtingų vaizduojamų objektų analizavimui, komponavimui  ir gebėjimui perteikti;
 • tapymo guašu įgūdžių bei teisingos darbo eigos lavinimui.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa I mokymosi metai

Kompozicija. Pirmieji mokymosi metai.

• Supažindinama su pagrindiniais kompozicijos terminais (linija, taškas, dėmė, tonas, forma, plokštuma).

• Supažindinama su formaliaisiais komponavimo pagrindais ir principais, kompozicijų rūšimis pagal kompozicinių elementų išdėstymą ir pagal santykį su regimuoju pasauliu.

• Supažindinama su kūrybinio proceso organizavimo specifika (eskizai, formato parinkimas, kompozicinių sprendimų įvairovė).

 • Dailės kūrinių (mokyklos fondinių, pasaulio dailės kūrinių reprodukcijų, parodų salių eksponatų) apžvalga, analizė ir interpretacija.

 

 

 

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa II mokymosi metai.

Tapyba. Antrieji mokymosi metai.

Antrieji mokslo metai skirti:

 ➡ sudėtingesnių vaizduojamų objektų grupių stebėjimo, analizavimo ir tapymo įgūdžių tobulinimui (koloritas, spalvinis santykis, šviesotamsa), gilesniam tapybinės kalbos įsisavinimui;

 ➡ pagal galimybes supažindinimui su įvairių tapybos priemonių bei dažų (akvarelė, akrilas, tempera ir kt.) specifika. Tapybos programa derinama su piešimo užduotimis.

 

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa IV mokymosi metai.

Tapyba. Ketvirtieji mokymosi metai.

Ketvirtieji mokslo metai, atsižvelgiant į mokinių amžių ir individualius gebėjimus skirti:

 • sudėtingų tapybinių užduočių žanro prasme (portretas, figūra, interjeras, peizažas ir kt.) tapymui;
 • tapybos paveikslo kaip meninės visumos formavimui; šiuolaikinių tapybos raiškos priemonių bei medijų įtakos tapybai analizavimui ir galimam pritaikymui.
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa III mokymosi metai

Tapyba. Tretieji mokymosi metai.

 

Tretieji mokslo metai skirti:

• gilesniam užduočių skirtų natūros stebėjimui ir analizavimui įvaldymui (formos ir erdvės modeliavimas spalva, potėpiu);

• tikslinių motyvuotos darbo eigos (sluoksniuotas tapymas, apibendrinimas, detalių ir medžiagiškumo akcentavimas) įsisavinimui;

• gebėjimui analizuoti tapybos kūrinį.

 

 

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa III mokymosi metai

Kompozicija. Tretieji mokymosi metai

 • Mokoma plėsti formaliųjų komponavimo pagrindų pritaikymo galimybes.
 • Mokoma naudoti sisteminius komponavimo principus plėtojant temą, vystant siužetą, atskleidžiant įvairias nuotaikas, ieškant individualumo plastinėje kalboje, taikant simbolių semantinę struktūrą, stilizuojant, plastiškai interpretuojant vizualumą

Piešimas. Pagrindinio ugdymo programa IV mokymosi metai

Piešimas. Ketvirtieji mokymosi metai.

 • Medžiagiškumo perteikimas piešinyje (stiklas, metalas, kietas, minkštas).
 • Linijinės perspektyvos taikymas piešiant didelio mastelio objektus (architektūra).
 • Sudėtingo reljefo objektų konstrukcinis piešinys.
 • Įvairių piešimo priemonių taikymas siekiant įtaigios išraiškos.
 • Eskizinis piešinys (trumpalaikis, ekspresyvus objekto piešimas).
 • Detalizuotas portreto piešinys, figūros eskizai.
 • Apstrahuoto piešinio kompozicinis ir plastinis valdymas.

 

 

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI