Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Galerija

Skulptūra III mokymosi metai

Skulptūra. Tretieji mokymosi metai.

 • Gamtos ir žmogaus studija (treti metai, 2 semestrai).
 • Gamtos formų studija (proporcijos, formos sustatymas ir struktūra, vidinė konstrukcija) ir jų interpretacija.
 • Žmogaus kūno dalių skulptūrine plastika (proporcijos, formos sustatymas ir anatomija).
 • Portreto lipdymas reljefe ir trimatėje formoje (charakteris ir emocija). Žmogaus stilizacija.
 • Skulptūroje naudojamų medžiagų skulptūrines ir technologines savybes (viela, gipsas, plastilinas, popierius ir t.t).
 • Gipso formos darymas nuo laisvai pasirinkto objekto. Grupinis projektas.

 

Skulptūra II mokymosi metai

Skulptūra. Antrieji mokymosi metai.

 • Skulptūrinės formos suvokimo ugdymas.
 • Erdvinė forma (uždara ir atvira forma, statiška ir dinamiška, simetriška ir asimetriška).
 • Sudėtingo trimačio tūrio formavimo būdai. Formos ir dekoro santykio paieška (komponavimo principai). Gamtos formos ir jų interpretacija (augalinė ir animalistinė).
 • Stilizacijos ypatumai. Forma ir funkcija. Geometrinės formos ir jų tarpusavio sąveika (ritmas, kontrastas, santykis su erdve).

 

 

Skulptūra I mokymosi metai

Skulptūra. Pirmieji mokymosi metai.

 • Pažintis su skulptūros plastinės raiškos elementais ir priemonėmis.
 • Skulptūrai naudojamų medžiagų įvairovė ir jų įtaka formai.
 • Skulptūrai naudojamos darbo priemonės ir darbo sauga.
 • Keramikinė skulptūra ir technologinis procesas. Skulptūros plastinės raiškos elementai (plokštuma, reljefas, horeljefas, trimatė forma).
 • Pagrindiniai keramikinės skulptūros formavimo būdai (iš molio gabalo, iš molio volelių, iš molio žvynelių, iš molio lakštų). Žiedimas: centravimas, sienelių kėlimas. Paviršius (dekoravimo būdai: faktūra, paviršiaus gludinimas, engobavimas, glazūravimas.) Keramikinė forma ir formos vidinė konstrukcija.

 

Skulptūra. IV mokymosi metai

Skulptūra. Ketvirtieji mokymosi metai.

 • Kūrybiškumas ir individualumas.
 • Individualus braižas skulptūroje.
 • Klasikinės ir eksperimentinės skulptūros technikos. Užduoties analizė, idėjos paieška, jos generavimas, eskizavimas ir pristatymas.
 • Tinkamas medžiagų ir technikų pasirinkimas idėjai išreikšti.
 • Viršglazūrinis dekoravimas ir foto atspaudas. Technologinis eksperimentavimas.
 • Tarpdisciplininis projektas.
 • Rezultatų analizė. Parodinė arba konkursinė skulptūra.

 

 

 

Pradinio ugdymo programa II mokymosi metai

Pradinio ugdymo programa II mokymosi metai.

 • Antraisiais mokslo metais mokiniai gilinasi į grafikos, popieriaus plastikos ir tapybos užduotis bei skirtingas atlikimo technikas tušu, pastele, akvarele, anglimi. Šių technikų pagalba atliekamos natiurmorto, peizažo, siužetinės kompozicijos, karpinių užduotis.
 • Lipdant iš skirtingų plastinės raiškos priemonių, atsižvelgiant į figūros dinamiką, naudojant skirtingas išraiškos priemones.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai susipažįsta su dailės žanrais, toliau aiškinasi elementarius plastinius dailės sukūrimo principus.

Pradinio ugdymo programa III mokymosi metai

Pradinio ugdymo programa. Tretieji mokymosi metai.

 • Trečiaisiais mokslo metais jau žinomos technikos jungiamos tarp savęs, kad mokiniai galėtų savo įgytas žinias panaudoti kūrybiniuose sumanymuose atliekant interpretacijas remiantis tautodailės ir profesionaliojo meno, natūros, portreto, popieriaus plastikos užduotyse.
 • Lipdant ir konstruojant iš skirtingų plastinių medžiagų kuriamos sudėtingos daugiafigūrės ir siužetinės kompozicijos.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai yra supažindinami su pagrindiniais pasaulinės meno raidos etapais ir svarbiausiais jų pavyzdžiais. Analizuoja etnokultūros ir tautodailės siužetus ir formas.

 

 

 

 

Ankstyvojo dailės ugdymo programa „Spalvų pasaulyje“

Ankstyvojo dailės ugdymo programa „Spalvų pasaulyje“.

Programa skirta ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams (5-8 m.). Trukmė 1-2 metai.

Programos metu vaikai žaidybine forma supažindinami su skirtingomis (spalvinės, grafinės, erdvinės) meninės raiškos galimybėmis, medžiagomis. Įgyjamos pradinės plastinės veiklos žinios.

Dailės pažinimo užsiėmimų metu pateikiami dailės ir architektūros istorijos pradmenys, ugdomas elementarus meninis kūrinių supratimas.

 

 

 

 

Pradinio ugdymo programa I mokymosi metai.

Pradinio ugdymo programa. Pirmieji mokymosi metai.

 • Pirmaisiais mokslo metais mokiniai supažindinami su komponavimu plokštumoje, spalvų maišymo pagrindais, atliekant nesudėtingas temines ir abstrakčias kompozicijos užduotis, naudojant pieštuką, kreideles, guašą, spalvotą popierių.
 • Lipdant iš molio ir plastilino skirtingas plastines statiškas figūras.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai įsisavina spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos sąvokas, raiškos elementų ir priemonių ypatybes. Susipažįsta su architektūros, vaizduojamosios ir taikomosios dailės charakteristikomis ir terminais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Išplėstinio dailės ugdymo programa „Būsiu dailininkas“.

Išplėstinio dailės ugdymo programa „Būsiu dailininkas“.

 • Programa skirta baigusiems FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) pagrindinio dailės ugdymo programą, bei kitiems motyvuotiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Programos trukmė –2 metai. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos.

Programos tikslas: Plėtoti mokinių bendruosius ir specifinius dailės gebėjimus, kūrybiškumą, praktinius įgūdžius ir kitas kompetencijas, reikalingas stojant į aukštąsias meno mokyklas.

Uždaviniai: 

 • Plėtoti tikslinius piešimo ir tapybos įgūdžius, reikalingus profesinėms studijoms.
 • Perteikti sudėtingesnius komponavimo būdus ir metodus.
 • Gilinti įvairių dailės technikų, medžiagų, darbo priemonių pažinimą ir taikymą.

 

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI