Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Nuotolinio mokymosi užduotys

Pateikiame užduočių lentelę, kuri bus nuolat pildoma. Visos užduotys su reikiamais pavyzdžiais ir/ar videomedžiaga atsiųstos mokiniams/mokinių tėvams per el.dienyno žinutes. Visais klausimai kreipkitės į mokytojus, jų nurodytais kontaktais. Tėvelių, prašome bendradarbiauti ir pagelbėti vaikams. 

UŽDUOČIŲ LENTELĖ nuo gegužės 18 d. iki 29 d.

UŽDUOČIŲ LENTELĖ nuo gegužės 4d. iki 15d.

UŽDUOTYS V.KRĖVĖS PR. STUDIJOMS   🠐 spausti

Pradėdami nuotolinį ugdymą tikimės kartu su mokiniais naujų, netikėtų, įdomių meninio ugdymo patirčių. Užduotys mokiniams bus siunčiamo per el.dienyno žinutes. M-IV klasių mokinių užduotis siųsime tėveliams (labai prašome jas perduoti), o V-X klasių mokiniams užduotys bus siunčiamos per mokinio paskyros pranešimus. Dviejų savaičių užduotys bus pateiktos ir čia, šioje svetainėje.

➡ Pastabos apie pasikeitimus vykstant nuotoliniam ugdymui:

* Ankstyvojo ugdymo programai (M1, M2, 1A, 1B, 1 C, 2A, 2B, 2C ir 2D klasėms) bus taikomas „Vieno mokytojo“ ugdymo modelis.  Erdvinė raiška ir dailės pažinimas yra integruojami į Plastinės raiškos dalyką  ir nuotolinio ugdymo laikotarpiu visus dalykus mokys vienas mokytojas. Kiti klasės mokytojai (pvz. erdvinės raiškos, dailės pažinimo) bus konsultantais, parengs atskiras užduotis. Užsiėmimai – 2 kartus per savaitę.

*Pradinio ugdymo programos 3  klasių mokiniams visi dalykai yra integruoti į Plastinės raiškos dalyką. Nuotolinio ugdymo laikotarpiu visus dalykus mokys du mokytojai – Plastinės raiškos ir Erdvinės raiškos, derindami užduotis. Užsiėmimai – 2 kartus per savaitę. 4 klasėms – 3 kartai, 2 mokytojai.  5 klasių mokiniams užsiėmimus ves ir užduotis pateiks 3 mokytojai – plastinės raiškos, erdvinės raiškos ir dailės pažinimo. Kai kurios klasės bus sujungtos, keisi dalis 5 klasių mokytojų.

*Pagrindinio ugdymo programai pirmomis savaitėmis bus taikomas tradicinis ugdymo modelis: 5 dalykai, 5 mokytojai.  Dalis klasių bus apjungta, keisis kai kurie mokytojai.

*Dailės mėgėjų programoje nuotoliniam ugdyme lieka viena jungtinė klasė.