Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv.Gertrūdos g.33, Kaunas
Tel.:(8-37)203534
El. paštas: dailesmokykla@zebra.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS

MOKYKLOS STEIGĖJAS

GALERIJA

PARTNERIAI

PARTNERIAI

Mokslo metų pradžia!

2016-08-31 (trečiadienis), 15.00 val. – Mokytojų tarybos posėdis.

 • 2016-09-05 (pirmadienį), 16.00 val.naujai priimtų pradinio ugdymo grupių (2- 5 klasių) mokinių ir jų tėvelių susirinkimas salėje  (III a.).
 • 2016-09-05 (pirmadienį), 17.30 val.naujai priimtų M ankstyvojo ugdymo grupių (ikimokyklinukų ir 1 klasių) ir jų tėvelių susirinkimas salėje  (III a.).
 • 2016-09-06 (antradienį), 16.00 val.naujai priimtų pagrindinio ugdymo grupių (6-11 klasių mokinių ir jų tėvelių susirinkimas salėje (III a.).
 • 2016-09-06 (antradienį), 18.00 val.naujai priimtų dailės mėgėjų grupių (suaugusiųjų) mokinių susirinkimas salėje.

Pamokos pagal tvarkaraštį vyks nuo 2016-09-07 dienos, trečiadienio.

Preliminarūs klasių sąrašai ir  tvarkaraščiai skelbiami nuo 2016-09-02 (penktadienio) mokyklos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje www.kamdaile.lt.

Klasių sąrašai it tvarkaraščiai bus nuolat tikslinami ir atnaujinami.

 

Besimokantiems ne pirmus metus bendri įvadiniai susirinkimai nevyks, visą informaciją pateiks dalykų mokytojai ir klasių vadovai.

 

Administracija

Kauno A. Martinaičio dailės mokykla kviečia mokytis:

 • 5-6 metų vaikus ir 1-2 klasių mokinius – į ankstyvojo dailės ugdymo grupes (neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 2 metai. 4 pamokos per savaitę (spalvinė, grafinė, erdvinė raiška, dailės pažinimas). Pamokos trukmė ikimokyklinukams – 35 minutės, mokiniams 45 min. Mokestis – 15,93 eur/mėn.
 • 3-5 klasių mokinius – į pradinio dailės ugdymo grupes (formalųjį švietimą papildantis ugdymas). Programos trukmė – 3 metai. 6 savaitinės pamokos (spalvinė, grafinė, erdvinė raiška, dailės pažinimas), vienos trukmė – 45 minutės . Mokestis – 15,93 eur/mėn.
 • 6-11 klasių mokinius – į pagrindinio dailės ugdymo grupes (formalųjį švietimą papildantis ugdymas). Programą sudaro 5 branduolio dalykai (piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, dailėtyra). Skiriama 12 akademinių valandų per savaitę. Programos trukmė – 4 metai. Mokestis – 18,83 eur/mėn.
 • 11-12 klasių mokinius, norinčius tęsti dailės studijas – į išplėstinio ugdymo grupes(neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 1-2 metai. 9 savaitinės pamokos (piešimas, tapyba, kompozicija). Mokestis – 15,93 eur/mėn
 • Suaugusiuosius – į dailės mėgėjų grupes (neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 2 metai. Besimokantiems pagal šią programą skiriamos 4 pamokos per savaitę (piešimas ir tapybinė kompozicija). Mokestis – 20,27 eur/mėn.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (prašymo forma);
 • 1 fotonuotrauka;
 • asmens dokumento kopija;
 • pažyma iš mokyklos, kurioje mokomasi;
 • sveikatos pažyma (galiojanti iki 2017 05 mėn);
 • stojantiems į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – pasirinkta technika atliktas savarankiškas kūrybinis darbas (iki A3 formato dydžio).

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje arba pas budintį administratorių  9–17 val.

Daugiau informacijos tel.: 20 35 34.

Adresas: Šv.Gertrūdos g. 33, Kaunas

Tel.:(8-37)20 35 34

El. paštas: dailesmokykla@zebra.lt

Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Žaidimas“ laimėtojai!

Sveikiname 4 B klasės mokinį TADĄ KILDĄ ir 9 B klasės mokinę OTILIJĄ MANOMAITYTĘ, tapus Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Žaidimas“ laimėtojais! Džiaugiamės visais, konkurse puikiai pasirodžiusiais mokiniais!

Tadas Kilda „Dažasvaidis“, Otilija Manomaitytė „Šarados“:

Tadas_Kilda_Dazasvaidis_2016  Otilija_Manomaityte_2016_Sharados